Archív značky pro: klima

ALLAN STEIN | 29. 8. 2022

Více než 1 152 vědců a odborníků z 15 zemí z oboru podepsalo Světovou klimatickou deklaraci (WCD), v níž se uvádí, že neexistuje žádná klimatická nouze.

Nezávislá nadace Climate Intelligence (CLINTEL) vydala jednostránkové shrnutí svého tvrzení 27. června 2022 a k 23. srpnu se pod něj podepsalo celkem 1 152 vědců a profesionálů z oboru z 15 zemí. (v případě nefunkčnosti starší pdf zde)

Pod deklaraci se podepsalo i několik českých jmen jako exprezident Václav Klaus, Pavel Kalenda PhD, CSc., komentátor Forum24 Václav Hubinger, nezávislý publicista a klimatolog Pavel Dudr a další.

„Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco klimatická politika by měla být více vědecká. Vědci by se měli otevřeně zabývat nejistotami a zveličováním ve svých předpovědích globálního oteplování.“

Zároveň by „politici měli nezaujatě počítat skutečné náklady i imaginární přínosy svých politických opatření,“ uvádí se v deklaraci.

CLINTEL založili v roce 2019 emeritní profesor geofyziky Guus Berkhout a vědecký novinář Marcel Crok s cílem podpořit znalosti a porozumění klimatickým změn při tvorbě klimatické politiky.

Crok uvedl, že projekt WCD spustil v roce 2019 a že jeho síla je v jeho sdělení, stručnosti a dostupnosti.

„Poselství je jasné a zřetelné: neexistuje žádná klimatická nouze. Velmi důležité: to platí i v případě, že považujete CO2 za hlavní příčinu současných klimatických změn,“ uvedl Crok v e-mailu pro The Epoch Times.

„Jednoduše konstatujeme, že všechny dosavadní důkazy naznačují, že nárůst CO2 a zvýšení teploty nejsou pro nás ani pro přírodu škodlivé, a proto je klimatická hysterie kolem tohoto tématu naprosto neopodstatněná [a] že ‚lék‘ – co nejdříve se zbavit fosilních paliv a nahradit je obnovitelnými zdroji energie – bude pravděpodobně horší než ‚nemoc‘ [změna klimatu],“ uvedl Crok.

Crok řekl, že dokument CLINTEL vyvolal značný odpor ze strany klimatických aktivistů.

Sdělil, že jeho organizace zaslala mnoho otevřených dopisů organizacím, jako je Mezivládní panel pro změnu klimatu, Organizace spojených národů a Světové ekonomické fórum, v nichž žádala o setkání na vysoké úrovni s vědci z CLINTELu.

„Obvykle jsme nedostali ani zdvořilou odpověď,“ řekl Crok. „Aktivistům se naše WCD nelíbí z jednoho prostého důvodu, že vždy tvrdí, že existuje 97procentní nebo 99procentní nebo 99,9procentní konsenzus.“

„Takže mají dva obecné způsoby, jak WCD napadnout. Říkají, že jen několik [signatářů] je aktivních klimatologů a mnoho z nich je v důchodu. Obojí je pravda a je to velmi pochopitelné.“

Crok řekl, že pokud WCD podepíše pracující klimatolog závislý na vládních penězích, hrozí mu vyhazov. „Máme některé odvážné, kteří se i přesto ozvou, ale to znamená, že budete muset čelit velké kritice a pokusům o diskreditaci,“ vysvětlil.

„Oni prostě ovládají média, a pokud mají pocit, že naše WCD má nějaký dopad, zařídí, aby se v médiích a na sociálních sítích zdiskreditovalo,“ řekl dále Crok.

WCD dochází k závěru, že vědecké poznatky o změně klimatu nejsou zdaleka vyřešeny a že geologický archiv ukazuje, že zemské klima se mění po celou dobu existence planety.

„Proto není překvapením, že nyní zažíváme období oteplování. Oteplování způsobují přírodní i antropogenní faktory. Svět se oteplil výrazně méně, než se předpokládalo [na základě] modelovaných antropogenních vlivů,“ konstatuje WCD.

„Rozdíl mezi skutečným a modelovaným světem nám říká, že jsme daleko od pochopení změny klimatu.“

WCD uvádí, že klimatické modely mají „mnoho nedostatků“ a pro vytváření strategií jsou neuspokojivými nástroji.

„Nejenže přeceňují vliv skleníkových plynů, [ale] také ignorují, že obohacování atmosféry o CO2 je prospěšné. CO2 není znečišťující látka. Je nezbytný pro veškerý život na Zemi. Více CO2 je pro přírodu příznivé, naše planeta bude zelenější.“

„Dodatečné množství CO2 v ovzduší podpořilo růst globální biomasy rostlin. Je také výhodný pro zemědělství, protože zvyšuje výnosy plodin po celém světě.“

Texaská společnost Navigator Heartland Greenway nedávno oznámila plány na vybudování sítě pro zachycování oxidu uhličitého v pěti státech amerického Středozápadu. CO2 by byl převeden do kapalné formy a uložen pod zem.

„CO2 je potravou rostlin, základem veškerého života na Zemi,“ uvádí se v prohlášení. „Neexistují žádné statistické důkazy o tom, že by globální oteplování zesilovalo hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy nebo je činilo častějšími. Existuje však dostatek důkazů o tom, že opatření na zmírnění emisí CO2 jsou jak škodlivá, tak nákladná.“

„Neexistuje žádná klimatická nouze. Proto není důvod k panice a poplachu. Důrazně se stavíme proti škodlivé a nerealistické politice nulových emisí CO2 navržené pro rok 2050.“

Prohlášení doporučuje evropským lídrům, aby politika v oblasti klimatu „respektovala vědeckou a ekonomickou realitu“.

„Věřit výsledku klimatického modelu znamená věřit tomu, co do něj tvůrci modelu vložili. Právě to je problém dnešní diskuse o klimatu, pro kterou jsou klimatické modely klíčové.“

„Věda o klimatu se zvrhla v diskusi založenou na přesvědčeních, nikoli na solidní sebekritické vědě. Neměli bychom se osvobodit od naivní víry v nezralé klimatické modely?“ pokládá otázku WCD.

Překlad původního článku, redakční zkrácení a doplnění o české signatáře: Juraj Skovajsa

ZDROJ : The Epoch Times https://www.epochtimes.cz/2022/08/29/pres-1-100-vedcu-a-odborniku-prohlasuje-zadna-klimaticka-nouze-neexistuje/

OD RHODY WILSON DÁLE  

Španělsko přijalo pravidla, která zakazují dostatečné chlazení v létě a dostatečné vytápění v zimě, jako součást iniciativy celé Evropské unie, aby členské státy omezily svou závislost na Rusku. 

Mezitím ve Francii ministr vnitra najímá 3 000 „zelených policistů“ a Kanada dělá v podstatě totéž, jen horší. Kanada buduje zařízení pro stíhání klimatických zločinů s výslechovými místnostmi a zbrojnicemi.

Španělsko zakazuje nastavení klimatizace pod 27°C

Nová pravidla pro klimatizaci ve Španělsku byla schválena navzdory tomu, že země očekávala další syčící vedro s oranžovým varováním před počasím v devíti oblastech s maximy 42 0 C.

Španělsko zakázalo nastavit klimatizaci ve většině veřejných budov na teplotu nižší než 27 °C a požadovalo, aby obchody měly dveře co nejvíce zavřené. A podobně jako ve Francii budou pouliční osvětlení v noci zhasnuté. Španělé se tak budou po celé léto nejen potit, ale budou tak činit i ve tmě.

Navíc, jak uvádí Vice : „Podle vládních plánů bude mít vytápění také nový limit, který nebude vyšší než 19 stupňů Celsia. Přestože jsou tato pravidla povinná ve všech barech, kinech, divadlech, na letištích, v obchodech a na vlakových nádražích, bylo doporučeno, aby španělské domácnosti také zvážily zavedení těchto nových pokynů.“

Přečtěte si více: The Counter Signal , 4. srpna 2022 a The Mirror , 2. srpna 2022

Podle LBC španělská vláda nestanovila žádné konkrétní sankce a místo toho ponechává sledování dodržování na 17 regionech země.

Podle zprávy v Guardian Řecko a Itálie minulý měsíc oznámily opatření k podobnému omezení spotřeby energie; Francie nařídila veřejným prostorům nastavit termostaty na vyšší teplotu v létě a nižší v zimě a bude pokutovat klimatizované podniky ve výši 750 EUR (635 GBP), pokud nechají své dveře otevřené; a město Hannover v Německu zakázalo používání mobilních klimatizačních jednotek a ventilátorových ohřívačů všude jinde než v nemocnicích a školách.

„Celoevropský plán vstoupil v platnost v úterý [9. srpna 2022] s cílem snížit závislost členských států na Rusku o ‚nejméně 15 procent‘ mezi srpnem a březnem 2023… [a] přichází jako součást evropské Plány Komise snížit závislost na ruském plynu v roce 2022 o dvě třetiny,“ napsala LBC .

Je tu někdo, kromě těch, kteří jsou zaměstnáni v korporátních médiích, stále propadá tomuto směšnému vyprávění „Rusko je tak mocné, že dokáže zničit celý svět, všech asi 190 zemí , pouhým stisknutím tlačítka“? Nebo narativ, že Vladimir Putin, jeden muž, je tak mocný, že dokáže zničit životy a živobytí – a zahnat do chudoby, hladovění nebo umrznutí – miliardám lidí? Opravdu?

Pokud chceme, abychom my a naše planeta přežili plány, které se nadnárodní organizace s pomocí našich vlád snaží realizovat, musíme se rychle probudit.

Bidenova válka proti zemnímu plynu zabije

Během několika příštích let zemřou miliony lidí na nemoci související s hladem, nízkými teplotami a znečištěným ovzduším jako přímý důsledek nedostatku zemního plynu.

Všechna tato úmrtí za posledních několik desetiletí klesala. Nedostatek zemního plynu, plynových hnojiv a elektřiny však povede ke zvratu těchto trendů. A vyšší než normální počet obětí bude pokračovat tak dlouho, dokud svět nebude produkovat dostatek zemního plynu pro pokrytí globální poptávky.

Prezident Joe Biden by mohl zabránit značnému počtu těchto úmrtí, ale jeho politika omezující produkci a export zemního plynu je zvýší. USA jsou již nyní největším vývozcem zemního plynu na světě a mohly by produkovat a exportovat mnohem více. Problém je v tom, že Bidenova administrativa odmítá udělit povolení pro výrobu, potrubí a exportní terminály.

Přečtěte si více: Michael Shellenberger , 23. srpna 2022

Francie spouští policii pro změnu klimatu

Jak uvádí Breitbart , francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin najímá 3 000 „zelených policistů“, aby šli po těch, kteří porušují „kriminální otázky související se zeleným prostředím“, aby ochránili zemi před katastrofami, které údajně způsobily klimatické změny související s lidskou činností.

Zprávy o možném vytvoření těchto nových postů ve Francii následují po výzvách velkých představitelů Evropské unie po vytvoření celoblokové „ Síly civilní ochrany “ pro boj s dopady změny klimatu pod kontrolou Bruselu, což je krok, který někteří kritizovali jako pokus eurokratů hromadit ještě více moci.

Skvělý reset: Francouzská vláda naverbuje 3 000 „zelených policistů“ kvůli změně klimatu , Breitbart, 21. srpna 2022

V rozhovoru pro Le Journal du Dimanche Darmanin řekl, že policie pro změnu klimatu „bude revolucí“.

Přečtěte si více: The Irish Sentinel , 24. srpna 2022

Kanada buduje výslechové místnosti se zbrojnicemi pro zatýkání a stíhání lidí za „klimatické zločiny“

Francie vyzbrojuje 3000 nových „zelených policistů“  , aby zatýkali a stíhali lidi za takzvané „klimatické zločiny“, které mohou znamenat téměř cokoli, včetně vydechování oxidu uhličitého.

Nyní  The Counter Signal hlásí  , že kanadská vláda staví nové zařízení pro stíhání a výslechy klimatických zločinů, aby dělalo v podstatě totéž, jen se to zhoršuje: toto zařízení obsahuje výslechové místnosti a zbrojnice. 

Do The Counter Signal unikly architektonické plány

Všimněte si také, že má „zpravodajskou“ místnost, takže kanadští zpravodajští agenti mohou špehovat farmáře a rančery, aby zjistili, zda nepáchají nějaké „klimatické zločiny“, které by mohly být stíhány.

Hnojení plodin bude brzy považováno za „environmentální zločin“, i když Srí Lanka zkolabovala poté, co byla hnojiva zakázána , vůdci jiných zemí chtějí jít stejnou cestou k masovému hladovění a bídě.

Čtěte více: Health Ranger , 24. srpna 2022

V minidokumentu Mike Adams odhalil, jak se globalisté snaží zakázat klíčové prvky života – včetně uhlíku, kyslíku a dusíku – a jak tuto válku proti živlům využívají k vyhladovění lidstva k smrti a zároveň ke snížení celosvětové populace.

Rev on a Rant: The Globalist WAR on the Elements of Life, 19. srpna 2022 (21 minut)

Pokud je výše uvedené video odstraněno z YouTube, jako již byly jiné kopie, můžete se na originál podívat ZDE .

ZDROJ: The Exposéhttps://expose-news.com/2022/08/26/the-birth-of-a-worldwide-green-police-force/

Další čtení z The Exposé :