Archív značky pro: great reset

   Globalistické Světové ekonomické fórum v Davosu hlásá do roku 2050 nutnost dosažení celosvětového cíle „nulových emisí uhlíku“. Pro většinu lidí to zní jako daleká budoucnost, a proto se o něm většinou nemluví. Přesto probíhající transformace od Německa přes USA až po nespočet dalších ekonomik připravují půdu pro vytvoření toho, co se v 70. letech minulého století nazývalo Nový mezinárodní ekonomický řád.

     Ve skutečnosti je to plán globálního technokratického totalitního korporativismu, který slibuje obrovskou nezaměstnanost, deindustrializaci a záměrný hospodářský kolaps. Zvažme si několik souvislostí.

     Světové ekonomické fórum (WEF) Klause Schwaba v současné době propaguje své oblíbené téma – velký reset světové ekonomiky. Klíčem k tomu všemu je pochopit, co globalisté myslí pod pojmem „Net Zero Carbon“ – nulové emise uhlíku do roku 2050.V čele tohoto závodu stojí EU, která má odvážný plán stát se do roku 2050 prvním „uhlíkově neutrálním“ kontinentem na světě a do roku 2030 snížit své emise CO2 nejméně o 55 %.


V srpnu 2020 napsal samozvaný globální vakcinační car Bill Gates na svém blogu o nadcházející klimatické krizi:

„Jakkoli je tato pandemie hrozná, změna klimatu může být ještě horší… Relativně malý pokles emisí v letošním roce jasně ukazuje jednu věc: k nulovým emisím se nedostaneme jen – nebo dokonce hlavně – tím, že budeme méně létat a jezdit autem.“

     Lobby globálního oteplování, která má prakticky monopol na mainstreamová média i sociální sítě, se podařilo přimět velkou část světa k domněnce, že pro lidstvo bude nejlepší do roku 2050 eliminovat uhlovodíky včetně ropy, zemního plynu, uhlí a dokonce i „bezuhlíkovou“ jadernou elektřinu, abychom se snad vyhnuli zvýšení průměrné světové teploty o 1,5 až 2 stupně Celsia. S tím je spojen pouze jeden problém. Je to zástěrka pro ďábelský skrytý záměr.

Původ „globálního oteplování“

      Mnozí zapomněli na původní vědeckou tezi, která měla ospravedlnit radikální změnu našich zdrojů energie. Nebyla to „změna klimatu“. Zemské klima se neustále mění, což souvisí se změnami emisí slunečních erupcí nebo s cykly slunečních skvrn, které ovlivňují zemské klima.

     Na přelomu tisíciletí, kdy se předchozí cyklus oteplování způsobený slunečními paprsky přestal projevovat, Al Gore a další lingvistickým obratem přesunuli narativ z globálního oteplování na „změnu klimatu“. Nyní se vyprávění o strachu stalo tak absurdním, že se každá mimořádná povětrnostní událost považuje za „klimatickou krizi“. Každý hurikán nebo zimní bouře jsou prohlašovány za důkaz, že klimatičtí bohové trestají nás, hříšné lidi vypouštějící CO2.

     Ale počkejte. Celým důvodem přechodu na alternativní zdroje energie, jako je solární nebo větrná energie, a opuštění uhlíkových zdrojů energie je jejich tvrzení, že CO2 je skleníkový plyn, který nějakým způsobem stoupá do atmosféry, kde vytváří pokrývku, která údajně ohřívá Zemi pod ní – globální oteplování. Emise skleníkových plynů podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí pocházejí převážně z CO2. Proto je kladen důraz na „uhlíkovou stopu“.

Téměř nikdy se neříká, že CO2 nemůže stoupat do atmosféry z výfuků aut, uhelných elektráren nebo jiných zdrojů způsobených člověkem. Oxid uhličitý není uhlík nebo saze. Je to neviditelný plyn bez zápachu, který je nezbytný pro fotosyntézu rostlin a všech forem života na Zemi, včetně nás. CO2 má molekulovou hmotnost něco přes 44, zatímco vzduch (hlavně kyslík a dusík) má molekulovou hmotnost jen 29.

Měrná hmotnost CO2 je asi 1,5krát vyšší než u vzduchu. To by naznačovalo, že výfukové plyny CO2 z vozidel nebo elektráren nevystoupají do atmosféry nějakých 19 km nad Zem, aby vytvořily obávaný skleníkový efekt.

Maurice Strong

     Abychom pochopili, jaká zločinná akce se dnes odehrává kolem Gatese, Schwaba a zastánců údajné „udržitelné“ světové ekonomiky, musíme se vrátit do roku 1968, kdy David Rockefeller a jeho přátelé vytvořili hnutí, jehož hlavním světovým problémem byla lidská spotřeba a růst populace. Rockefeller, jehož bohatství bylo založeno na ropě, vytvořil v Rockefellerově vile v italském Bellagiu neomalthusiánský Římský klub. Jejich prvním projektem bylo financování cinknuté studie na MIT nazvané Limity růstu v roce 1972.

    Klíčovým organizátorem Rockefellerova programu „nulového růstu“ na počátku 70. let byl jeho dlouholetý přítel, kanadský naftař Maurice Strong, rovněž člen Římského klubu. V roce 1971 byl Strong jmenován náměstkem ministra Organizace spojených národů a generálním tajemníkem stockholmské konference ke Dni Země v červnu 1972. Byl také správcem Rockefellerovy nadace.

     Maurice Strong byl jedním z prvních propagátorů vědecky nepodložené teorie, že emise způsobené člověkem z dopravních prostředků, uhelných elektráren a zemědělství způsobují dramatický a zrychlující se nárůst globální teploty, který ohrožuje civilizaci, tzv. globální oteplování. Vymyslel pružný termín „udržitelný rozvoj“.

Jako předseda stockholmské konference OSN ke Dni Země v roce 1972 prosazoval Strong snížení počtu obyvatel a životní úrovně na celém světě, aby „zachránil životní prostředí“. O několik let později tentýž Strong prohlásil:

„Není jedinou nadějí pro planetu, že se industrializované civilizace zhroutí? Není to naše odpovědnost, abychom to způsobili?“

     To je agenda, která je dnes známá jako Great Reset nebo OSN Agenda 2030. Strong dále vytvořil Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC), politický orgán, který prosazuje neprokázané tvrzení, že emise CO2 způsobené člověkem brzy uvrhnou náš svět do nezvratné ekologické katastrofy.

Spoluzakladatel Římského klubu Dr. Alexander King o několik let později ve své knize První globální revoluce přiznal zásadní podvod jejich ekologického programu. V knize uvedl: 

„Při hledání nového nepřítele, který by nás sjednotil, jsme přišli na myšlenku, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně… Všechna tato nebezpečí jsou způsobena lidskou činností a překonat je lze pouze změnou postojů a chování. Skutečným nepřítelem je tedy lidstvo samo.“

     King připustil, že „hrozba globálního oteplování“ je pouhým trikem, který má ospravedlnit útok na lidstvo jako takové. Nyní se to prezentuje jako Great Reset a lest s nulovými emisemi oxidu uhličitého.

Katastrofa v oblasti alternativní energie

      V roce 2011 Angela Merkelová a německá vláda na radu Joachima Schnellnhubera z Postupimského institutu pro výzkum dopadů na klima (PIK) v rámci vládní strategie z roku 2001 nazvané Energiewende (Energetický obrat) zavedly úplný zákaz výroby elektřiny z jádra do roku 2022, aby se Německo mohlo spolehnout na solární a větrnou energii a další „obnovitelné zdroje“. Cílem bylo, aby se Německo stalo první průmyslovou zemí, která bude „uhlíkově neutrální“.

      Tato strategie se stala ekonomickou katastrofou. Z jedné z nejstabilnějších, nejlevnějších a nejspolehlivějších sítí na světě se dnes Německo stalo nejdražším výrobcem elektřiny na světě. Podle německého sdružení energetického průmyslu BDEW bude Německo nejpozději do roku 2023, kdy se uzavře poslední jaderná elektrárna, čelit nedostatku elektřiny.

     Zároveň se postupně přestává používat uhlí, které je největším zdrojem elektrické energie, aby se dosáhlo nulových emisí uhlíku. Tradiční energeticky náročná průmyslová odvětví, jako je výroba oceli, skla, základních chemikálií, papíru a cementu, čelí prudkému růstu nákladů a zavírání nebo offshoringu a ztrátě milionů kvalifikovaných pracovních míst. Energeticky neefektivní větrná a solární energie dnes stojí přibližně 7 až 9krát více než plyn.

     V porovnání s tropickými zeměmi má Německo málo slunce, a proto se za hlavní zdroj ekologické energie považuje vítr. K výrobě solárních nebo větrných elektráren je zapotřebí obrovské množství betonu a hliníku. K jejich výrobě je zapotřebí levná energie – plyn, uhlí nebo jaderná energie. S jejím postupným vyřazováním se náklady stávají neúnosnými, a to i bez dodatečných „uhlíkových daní“.

    V Německu již stojí přibližně 30 000 větrných turbín, což je více než kdekoli jinde v EU. Obří větrné turbíny mají vážné problémy s hlukem nebo infrazvukem, které ohrožují zdraví obyvatel v blízkosti těchto obrovských staveb, a s povětrnostními vlivy a škodami způsobenými ptáky. Odhaduje se, že do roku 2025 bude třeba vyměnit 25 % stávajících německých větrných mlýnů a že likvidace odpadu představuje kolosální problém. Na společnosti jsou podávány žaloby, protože občané si uvědomují, jakou katastrofou jsou. Deutsche Bank nedávno přiznala, že k dosažení cílů do roku 2030 bude muset stát vytvořit „ekologickou diktaturu“.

    Německá snaha ukončit do roku 2035 dopravu na benzin nebo naftu ve prospěch elektronických vozidel je zároveň na cestě ke zničení největšího a nejvýnosnějšího německého průmyslového odvětví, automobilového průmyslu, a ke zrušení milionů pracovních míst. Vozidla poháněná lithium-iontovými bateriemi mají celkovou „uhlíkovou stopu“, když se započítají dopady těžby lithia a výroby všech dílů, horší než dieselová auta.

    Množství elektřiny potřebné pro bezuhlíkové Německo do roku 2050 by bylo mnohem vyšší než dnes, protože miliony nabíječek baterií budou potřebovat elektřinu ze sítě. Nyní Německo a EU začínají zavádět nové „uhlíkové daně“, které mají údajně financovat přechod na nulové emise uhlíku. Tyto daně pouze ještě více zdraží elektřinu a energii a zajistí rychlejší kolaps německého průmyslu.    

Depopulace

     Podle těch, kdo prosazují agendu nulových emisí uhlíku, je to přesně to, co si přejí: deindustrializace nejvyspělejších ekonomik, promyšlená desetiletí trvající strategie, jak řekl Maurice Strong, která má vést ke kolapsu průmyslových civilizací.

    Obrátit současnou světovou průmyslovou ekonomiku zpět k dystopii, kde se topí dřevem a větrníky a kde se výpadky proudu stávají normou, jako je tomu nyní v Kalifornii, je nezbytnou součástí transformace Great resetu v rámci Agendy 2030: Globálního paktu OSN pro udržitelnost.

    Poradce Merkelové pro klima Joachim Schnellnhuber v roce 2015 jako Františkův jmenovaný člen Papežské akademie věd představil radikální zelený program papeže Františka, encyklický list Laudato Si . A radil EU v oblasti její zelené agendy. V rozhovoru z roku 2015 Schnellnhuber prohlásil, že „věda“ nyní určila, že maximální únosná kapacita „udržitelné“ lidské populace je přibližně o šest miliard lidí méně:

„Velmi cynicky řečeno, je to triumf vědy, protože jsme konečně něco stabilizovali – konkrétně odhady únosnosti planety, a to pod 1 miliardou lidí.“

      Za tímto účelem je třeba demontovat průmyslový svět. Christiana Figueresová, přispěvatelka do agendy Světového ekonomického fóra a bývalá výkonná tajemnice Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, odhalila skutečný cíl klimatické agendy OSN na tiskové konferenci v Bruselu v únoru 2015, kde prohlásila: „Je to poprvé v historii lidstva, kdy si klademe za úkol cíleně změnit model ekonomického rozvoje, který vládl od průmyslové revoluce.“

    Výroky Figueresové z roku 2015 dnes zopakoval francouzský prezident Macron na lednovém Světovém ekonomickém fóru v Davosu v roce 2021, kde prohlásil, že „za současných okolností již není možné uplatňovat kapitalistický model a otevřenou ekonomiku“. Macron, bývalý bankéř Rothschildů, prohlásil, že „jedinou cestou, jak se z této epidemie dostat, je vytvořit ekonomiku, která se více zaměří na odstranění rozdílů mezi bohatými a chudými“.

    Merkelová, Macron, Gates, Schwab a jejich přátelé toho dosáhnou tím, že sníží životní úroveň v Německu a OECD na úroveň Etiopie nebo Súdánu. To je jejich dystopie s nulovými emisemi uhlíku. Výrazné omezení letecké dopravy, automobilové dopravy, pohybu lidí, uzavření „znečišťujícího“ průmyslu, to vše za účelem snížení emisí CO2. Je zvláštní, jak příhodně pandemie koronaviru připravuje půdu pro Great Reset a Agendu OSN 2030 Net Zero Carbon.

Zdrojwww.geopolitics.co

OD THE EXPOSÉ ON  

V roce 1993 byla vydána kniha bývalého špiona MI6 jménem Dr John Coleman. V této knize Dr Coleman napsal následující –

„Nejméně 4 miliardy „zbytečných jedlíků“ budou odstraněny do roku 2050 omezenými válkami, organizovanými epidemiemi smrtelných rychle působících nemocí a hladověním. Energie, jídlo a voda budou udržovány na úrovni životního minima pro neelitu, počínaje bílou populací západní Evropy a Severní Ameriky a poté se rozšíří na další rasy. 

Populace Kanady, západní Evropy a Spojených států bude decimována rychleji než na jiných kontinentech, dokud světová populace nedosáhne zvládnutelné úrovně 1 miliardy, z čehož 500 milionů bude tvořit čínské a japonské rasy vybrané proto, že jsou to lidé. kteří byli po staletí řízeni pluky a kteří jsou zvyklí poslouchat autoritu bez otázek.“

Mnoho lidí by s největší pravděpodobností ignorovalo výše uvedená tvrzení jako „nesmysl ze staniolu“.

Oficiální vládní údaje, důvěrné dokumenty společnosti Pfizer a skutečné události, jako je současná krize životních nákladů, údajná blížící se katastrofa související se změnou klimatu, pandemie Covid-19 a pokračující rozvoj umělé inteligence, však bohužel silně naznačují, že existuje program na vylidnění světa a vaše vláda se vás v podstatě pokouší zabít.

Nyní žijeme ve světě, kde nám vlády a instituce říkají, že závodíme v tom, abychom zabránili „katastrofálnímu“ nárůstu globálních teplot v důsledku emisí skleníkových plynů.

Naprostou většinu těchto emisí skleníkových plynů tvoří oxid uhličitý (CO2). Plyn, který každá lidská bytost na planetě produkuje pokaždé, když vydechne.

Za jeden den průměrný člověk vydechne asi 500 litrů skleníkového plynu CO2 – což je asi 1 kg hmotnosti.

To nezní moc, dokud nevezmete v úvahu skutečnost, že světová populace je kolem 6,8 miliardy, která každý rok společně vydechne kolem 2 500 milionů tun látek – což je asi 7 % z roční tonáže CO2 vychrlené spalováním. fosilních paliv po celém světě.

Máme-li tedy věřit přísně kontrolovanému a cenzurovanému příběhu o změně klimatu, lidské bytosti jsou jedním z největších přispěvatelů k tomu, že jsou prostě naživu.

Pokud by tedy „elita“ chtěla zachránit planetu, dobrým začátkem by bylo snížit světovou populaci, což by zase snížilo oxid uhličitý produkovaný přirozeně dýcháním lidí a snížilo množství fosilních paliv potřebných k udržet kvalitu života člověka.

Ale co když nám lžou o blížící se zkáze klimatických změn, která nyní pokrývá každý zpravodajský kanál? Proč by pak takzvaná „elita“ tak horlivě chtěla snížit světovou populaci?

No, stačí se podívat na pokrok technologií a umělé inteligence, abychom si uvědomili, že lidé ve skutečnosti nejsou tolik potřební jako dříve, aby si udrželi bohaté a bohaté. A brzy už možná nebudou vůbec potřeba.

Pokud nevidíte, že do značné míry žijete v otrokářském systému určeném k udržení bohatých, bohatých a chudých, chudých, pak jste žili svůj život s hlavou v písku.

Nikdo nikdy nezbohatne od 9 do 5, ale miliony lidí jsou trénovány tak, aby věřily, že tohle je to, co byste měli dělat, až vyrostete. Je pravda, že můžete založit svůj vlastní podnik a nechat ostatní, aby se pro vás otáčeli, ale i tak přijde „daňový správce“, aby se ujistil, že musíte pokračovat v nekonečné rutině spánku, práce a opakování další rok. Nebo pokud jste extrémně úspěšní, jedna z velkých korporací vás zaklepe, aby vás vykoupila.

Systém je zmanipulovaný.

Dalším příkladem je, že bez ohledu na to, o kolik se vaše příjmy v průběhu let zvýší, vaše výdaje zůstanou v poměru k tomuto nárůstu nebo jej překonají.

Vezměte si například náklady na dům. Většině lidí samotná hypotéka nebo nájem sebere obrovskou část mzdy a jsou to náklady, které rok od roku rostou. Je to proto, že domy skutečně stojí tolik? Nebo je to proto, že systém je navržen tak, aby zajistil, že většina se nikdy nebude moci vymanit z otrockého života, ke kterému byli indoktrinováni?

Po staletí „elita“ potřebovala, abyste přijali systém a zůstali v něm uvězněni, aby v podstatě zbohatli. Ale teď vás nepotřebují, protože vyvinuli technologii, robotiku a umělou inteligenci, které za ně mohou udělat práci, a tato technologie je nyní pokročilejší, než si většina lidí uvědomuje.

Brzy jednoho dne nebudou mít práci miliony lidí. Ve skutečnosti jsou miliony lidí známé jako „zbyteční jedlíci“.

To znamená, že svět je na křižovatce a elita má dvě možnosti. Podporují miliony nebo dokonce miliardy lidí finanční podporou a pomáhají zajistit, aby přežili a žili kvalitní život. Nebo se chystají vylidnit svět.

Bohužel, důkazy naznačují, že si před chvílí zvolili cestu depopulace, a jejich plán, jak to udělat, je již v pohybu.

Zde je jen několik věcí, které „elita“ udělala a dělá, aby vylidnila svět.

Pandemie COVID-19: zabíjení starších a zranitelných

V březnu 2020 bylo Britům řečeno, že musí „zůstat doma“, aby „chránili NHS“ a „zachraňovali životy“. Bylo jim také řečeno, že úřady potřebovaly jen „tři týdny na zploštění křivky“. Bylo to údajně kvůli hrozbě nového a objevujícího se viru, o kterém nám bylo řečeno, že pochází z města Wuhan v Číně.

Ale důkazy naznačují, že pandemie Covid-19 byla ve skutečnosti přehnaná lež. Lež, která zahrnovala předčasné ukončení životů tisíců a tisíců lidí, o kterých vám bylo řečeno, že zemřeli na Covid-19. Lež, která zahrnovala spáchání jednoho z největších zločinů proti lidskosti v živé paměti. Lež, která vyžadovala tři věci – strach, vaši poddajnost a drogu známou jako Midazolam.

Závažné onemocnění u Covid-19 údajně představuje zápal plic a doprovodnou respirační insuficienci. Proto typické příznaky zahrnují dušnost , kašel, slabost a horečku. Bylo nám také řečeno, že u lidí, kteří trpí zhoršujícím se respiračním selháním a kteří nedostávají intenzivní péči , se rozvine syndrom akutní respirační tísně s těžkou dušností.

Zatímco midazolam (předpokládejme diazepam na steroidech) může způsobit vážné nebo život ohrožující problémy s dýcháním, jako je mělké, zpomalené nebo dočasně zastavené dýchání, které může vést k trvalému poškození mozku nebo smrti.

Regulační orgány Spojeného království uvádějí, že midazolam byste měli dostávat pouze v nemocnici nebo v ordinaci lékaře, která má vybavení potřebné k monitorování vašeho srdce a plic a k rychlému poskytnutí život zachraňujícího lékařského ošetření, pokud se váš dech zpomalí nebo zastaví.

Víte, že byste midazolam použili k léčbě lidí, kteří trpěli zápalem plic a respirační insuficiencí údajně kvůli Covid-19?

Protože to je přesně to, co dělali ve Spojeném království a spravovali to náklaďákem v pečovatelských domech.

V březnu 2020 zakoupilo ministerstvo zdravotnictví a sociální péče Spojeného království zásobu midazolamu na dva roky a chystalo se nakoupit další ( zdroj ). A určitě toho využili.

Podle oficiálních údajů bylo v dubnu 2019 vydáno až 21 977 receptů na Midazolam, obsahujících 171 952 položek, z nichž převážnou většinu tvoří Midazolam hydrochlorid. V dubnu 2020 však bylo vydáno 45 033 receptů na Midazolam, které obsahovaly 333 229 položek, z nichž drtivá většina byl Midazolam hydrochlorid.

To je 104,91% nárůst v počtu vydaných receptů na Midazolam a 93,85% nárůst v počtu položek, které obsahovaly.

Ty ale nebyly vydávány v nemocnicích, vydávaly je ordinace praktických lékařů. To znamená, že byly podávány starším a zranitelným lidem, kteří byli propuštěni z nemocnice podle pokynů tehdejšího ministra zdravotnictví Matta Hancocka do nedostatečně vybavených a přetížených pečovatelských domovů.

Podle britského úřadu pro národní statistiku ke třem z pěti úmrtí na Covid-19 došlo u těch, kteří trpěli poruchami učení a poruchami ( viz zde ).

Opravdu věříte, že existuje virus tak chytrý, že ví, že zabíjí pouze lidi, kteří jsou postižení nebo mají problémy s učením?

V souvislosti s úmrtími lidí s poruchami učení ONS uvedl:  „Největší účinek byl spojen s  pobytem v pečovatelském domě  nebo jiném komunálním zařízení. 

To, že máte potíže s učením a jste v péči, neznamená, že je pravděpodobnější, že zemřete na Covid-19. To znamená, že je mnohem pravděpodobnější, že na vás bude vystaven příkaz DNR, aniž byste o tom informovali sebe nebo svou rodinu, což potom pečovatelé / zaměstnanci NHS použijí jako povolení k tomu, aby vás umístili do péče na konci života, která zahrnuje správu midazolam.

Důkazy pro to jsou obrovské a úplné vyšetřování odhalující skandál Midazolam ve Spojeném království si můžete přečíst zde .

Očkování proti Covid-19: Neplodnost a genocida

Očkování proti COVID-19 povede k masovému vylidňování k tisícům, které již zabilo.

Nejnovější zprávy vydané regulačními orgány pro léky po celém světě ukazují, že do konce května a začátku června 2022 bylo hlášeno nejméně 7,3 milionu zranění jako nežádoucí reakce na injekce Covid-19, včetně 77 068 úmrtí ( zdroj ).

Zdroj

Tato děsivá čísla však neilustrují skutečnou povahu důsledků očkování proti Covid-19, protože podle odhadů regulačních orgánů v oblasti medicíny je skutečně hlášeno pouze 1 až 10 % nežádoucích účinků.

Ale s těmito experimentálními injekcemi se děje něco mnohem zlověstnějšího a všechny důkazy lze nalézt jak v oficiálních vládních údajích, tak v důvěrných dokumentech, které se americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pokusil odložit zveřejnění o 75 let, ale byl nucen je zveřejnit. soudním příkazem.

Začátkem ledna 2022 federální soudce Mark Pittman nařídil FDA, aby uvolnila 55 000 stran měsíčně. Do konce ledna vydali 12 000 stran.

Od té doby PHMPT zveřejňuje všechny  dokumenty  na svých webových stránkách. Poslední pokles nastal 1. června 2022.

Jedním z dokumentů obsažených ve výpisu dat je „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“ . Strana 12 důvěrného dokumentu obsahuje údaje o použití injekce Pfizer Covid-19 v těhotenství a kojení.

Důvěrné dokumenty společnosti Pfizer odhalují, že 90 % těhotných žen očkovaných Covidem přišlo o své dítě

Společnost Pfizer v dokumentu uvádí, že k 28. únoru 2021 bylo známo 270 případů expozice mRNA injekci během těhotenství.

46 procent matek (124), které byly vystaveny injekci Pfizer Covid-19, utrpělo nežádoucí reakci.

Z těchto 124 matek trpících nežádoucí reakcí bylo 49 považováno za nezávažné nežádoucí účinky, zatímco 75 bylo považováno za závažné. To znamená, že 58 % matek, které uvedly, že trpí nežádoucími reakcemi, utrpělo závažnou nežádoucí příhodu od stahu dělohy až po smrt plodu.

Zdroj – strana 12

Byly hlášeny celkem 4 závažné případy plodu/dítěte v důsledku expozice injekci Pfizer.

Ale tady jsou věci spíše znepokojivé. Pfizer uvádí, že z 270 těhotenství absolutně netuší, co se stalo u 238 z nich.

Ale zde jsou známé výsledky zbývajících těhotenství –

V době zprávy bylo k dispozici celkem 34 výsledků, ale 5 z nich bylo stále nevyřízeno. Společnost Pfizer poznamenává, že pouze 1 z 29 známých výsledků byl normální, zatímco 28 z 29 výsledků mělo za následek ztrátu/smrt dítěte. To odpovídá 97 % všech známých výsledků očkování proti Covid-19 během těhotenství, které vedly ke ztrátě dítěte.

Když započítáme 5 případů, kdy se na výsledek stále čekalo, rovná se to 82 % všech výsledků očkování proti Covid-19 během těhotenství, které mělo za následek ztrátu dítěte. To se rovná průměru přibližně 90 % mezi 82 % a 97 %.

Regulátoři Pfizer a Medicine skryli nebezpečí očkování proti Covid-19 během těhotenství kvůli studii na zvířatech, která zjistila zvýšené riziko vrozených vad a neplodnosti

Zdroj – strana 7

Výše uvedené je stále oficiálním pokynem k červnu 2022, pokud jde o podávání vakcíny proti Covid-19 těhotným ženám, a vede to k několika otázkám vyžadujícím naléhavé odpovědi, když zvažujeme, že od začátku roku 2021 bylo těhotným ženám řečeno, že očkování proti Covid-19 je dokonalé. bezpečný.

Omezená studie na zvířatech, o které se hovoří v oficiálních pokynech, ve skutečnosti odhalila riziko významného poškození vyvíjejícího se plodu, ale regulační orgány v USA, Velké Británii a Austrálii se aktivně rozhodly odstranit tyto informace z veřejných dokumentů.

Skutečnou studii si můžete prohlédnout v plném znění zde a nese název „ Nedostatek účinků na samičí plodnost a prenatální a postnatální vývoj potomstva u potkanů ​​s BNT162b2, vakcínou proti COVID-19 na bázi mRNA “ .

Studie byla provedena na 42 samicích potkanů ​​Wistar Han. Jednadvaceti byla podána injekce Pfizer Covid-19 a 21 ne .

Zde jsou výsledky studie –

Zdroj

Výsledky počtu pozorovaných plodů s nadpočetnými lumbálními žebry v kontrolní skupině byly 3/3 (2,1). Ale výsledky počtu plodů s nadpočetnými lumbálními žebry ve očkované skupině byly 6/12 (8,3). Proto byl výskyt v průměru o 295 % vyšší ve očkované skupině.

Nadpočetná žebra také nazývaná přídatná žebra jsou neobvyklou variantou zvláštních žeber vycházejících nejčastěji z krčních nebo bederních obratlů.

To, co tato studie zjistila, je důkazem abnormální tvorby plodu a vrozených vad způsobených injekcí Pfizer Covid-19.

Tím ale abnormální zjištění studie nekončí. Míra ‚preimplantační ztráty‘ u vakcinované skupiny potkanů ​​byla dvojnásobná ve srovnání s kontrolní skupinou.

Zdroj

Preimplantační ztráta se týká oplodněných vajíček, která se neimplantují. Tato studie proto naznačuje, že injekce Pfizer Covid-19 snižuje šance, že žena bude moci otěhotnět. Takže se zvyšuje riziko neplodnosti.

Regulátoři léčiv na celém světě si to bohužel plně uvědomují, ale rozhodli se to aktivně zakrýt, důkazy o tom si můžete prohlédnout v plném znění zde .

Důvěrné dokumenty společnosti Pfizer odhalují, že se vakcína Covid-19 hromadí ve vaječnících

Další studie, kterou lze nalézt v dlouhém seznamu důvěrných dokumentů společnosti Pfizer, které byla FDA nucena zveřejnit prostřednictvím soudního příkazu zde , byla provedena na krysách Wistar Han, z nichž 21 bylo samic a 21 samců.

Každý potkan dostal jednu intramuskulární dávku injekce Pfizer Covid-19 a poté byl v předem definovaných bodech po podání stanoven obsah a koncentrace celkové radioaktivity v krvi, plazmě a tkáních.

Jinými slovy, vědci provádějící studii měřili, kolik z injekce Covid-19 se rozšířilo do jiných částí těla, jako je kůže, játra, slezina, srdce atd.

Ale jedním z nejvíce znepokojujících zjištění studie je skutečnost, že injekce Pfizer se v průběhu času hromadí ve vaječnících.

‚Vaječník‘ je jedna z páru ženských žláz, ve kterých se tvoří vajíčka a tvoří se ženské hormony estrogen a progesteron.

Během prvních 15 minut po injekci vpichu Pfizer vědci zjistili, že celková koncentrace lipidů ve vaječnících naměřila 0,104 ml. To se poté zvýšilo na 1,34 ml po 1 hodině, 2,34 ml po 4 hodinách a poté 12,3 ml po 48 hodinách.

Vědci však neprovedli žádný další výzkum akumulace po období 48 hodin, takže jednoduše nevíme, zda akumulace pokračovala.

Oficiální údaje Spojeného království zveřejněné organizací Public Health Scotland, které lze nalézt zde , však nabízejí určité vodítka ohledně důsledků tohoto hromadění na vaječnících.

Údaje o počtu jedinců trpících rakovinou vaječníků ukazují, že známý trend v roce 2021 byl výrazně vyšší než v roce 2020 a průměr let 2017–2019.

Takže teď víme –

 • Úřady vyřadily starší a zranitelné lidi pomocí léku známého jako midazolam a řekly vám, že zemřeli na Covid-19,
 • Důvěrné dokumenty společnosti Pfizer ukazují míru potratů mezi 82 a 97 %,
 • Jediná studie na zvířatech, která prokázala bezpečnost podávání vakcíny Pfizer během těhotenství, ukázala zvýšené riziko neplodnosti a vrozených vad,
 • a další důvěrné dokumenty společnosti Pfizer odhalují, že se vakcína hromadí ve vaječnících.

Bohužel máme také důkazy o tom, že očkování proti Covid-19 zvyšuje riziko, že novorozenci bohužel přijdou o život, a pochází také z panelu Public Health Scotland „Covid-19 Wider Impacts“.

Úmrtí novorozenců dosáhlo v březnu 2022 podruhé za 7 měsíců kritické úrovně

Oficiální údaje ukazují, že míra úmrtí novorozenců se v březnu 2022 zvýšila na 4,6 na 1000 živě narozených, což je 119% nárůst oproti očekávané míře úmrtí. To znamená, že novorozenecká úmrtnost podruhé za nejméně čtyři roky překročila horní varovný práh známý jako „kontrolní limit“.

Naposledy se prolomila v září 2021, kdy se novorozenecká úmrtí na 1000 živě narozených vyšplhala na 5,1. Přestože míra kolísá měsíc od měsíce, číslo za září 2021 i březen 2022 je na stejné úrovni jako úrovně, které byly naposledy běžně pozorovány koncem 80. let.

Kliknutím zvětšíte
Zdroj

Public Health Scotland (PHS) formálně neoznámilo, že zahájilo vyšetřování, ale to je to, co mají udělat, když je dosaženo horního varovného prahu, a učinili tak již v roce 2021.

V té době PHS uvedlo, že skutečnost, že byl překročen horní kontrolní limit, „ naznačuje, že existuje vyšší pravděpodobnost, že existují faktory mimo náhodné variace, které mohly přispět k počtu úmrtí, ke kterým došlo “.

A konečně, pokud jde o očkování proti Covid-19, máme důkazy, že zvyšuje riziko potratu nejméně o 1 517 %.

Očkování proti Covid-19 zvyšuje riziko potratu

Podle databáze nežádoucích účinků vakcíny (VAERS) Centra pro kontrolu nemocí (CDC) bylo k dubnu 2022 hlášeno celkem 4 113 úmrtí plodu jako nežádoucí reakce na injekce Covid-19, z nichž 3 209 bylo hlášeno proti Vstřikování Pfizer.

CDC připustilo, že pouze 1 až 10 % nežádoucích účinků je ve skutečnosti hlášeno VAERS, takže skutečné číslo může být mnohonásobně horší. Ale abychom tato čísla uvedli do perspektivy, za 30 let před schválením nouzového použití injekcí Covid-19 v prosinci 2020 bylo hlášeno pouze 2 239 úmrtí plodu na VAERS. (Zdroj)

A další studie, kterou si můžete prohlédnout zde , zjistila, že riziko potratu po očkování proti Covid-19 je o 1 517 % vyšší než riziko potratu po očkování proti chřipce.

Vládní data naznačují, že vakcíny proti Covid-19 způsobují syndrom získaného selhání imunity

Mnoho lidí bude věřit, že tvrzení, že injekce Covid-19 ve skutečnosti způsobují AIDS (syndrom získané imunodeficience), je buď neuvěřitelně odvážné, nebo neuvěřitelně fiktivní. Ale to proto, že mnoho lidí špatně chápe, co AIDS vlastně je.

Za prvé, syndrom získané imunodeficience není nakažlivý. Ale mnoho lidí je to kvůli jeho spojení s údajným virem HIV. Ale AIDS není HIV a HIV není AIDS. Jsou to dvě zcela odlišné věci, jen náhodou může AIDS vzniknout jako komplikace dlouhodobé infekce HIV.

AIDS je syndrom získané (nebo sekundární) imunitní nedostatečnosti, který částečně nebo jako celek ovlivňuje váš imunitní systém, díky čemuž se vaše tělo stává snadným cílem pro několik nemocí a infekcí. Když poruchy imunodeficience ovlivňují váš imunitní systém, vaše tělo již nemůže bojovat s bakteriemi a nemocemi ( zdroj ).

Sekundární poruchy imunodeficience ( zdroj ) může způsobit několik faktorů prostředí , včetně ozařování nebo chemoterapie, infekcí způsobených HIV, leukémie a podvýživy.

Mezi méně časté příčiny však patří drogy nebo léky ( zdroj ) a po celé měsíce oficiální statistiky vlád po celém světě naznačovaly, že by na seznam měly být přidány injekce Covid-19.

Nejspolehlivějším příkladem toho je Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA).

Následující graf ukazuje účinnost vakcíny proti Covid-19 u trojnásobně očkované populace v Anglii ve 3. , 7. a 13. týdnu zpráv UKHSA Vaccine Surveillance z roku 2022 –

To se ani zdaleka neblíží 95% účinnosti uváděné společností Pfizer, že?

Následující graf ukazuje míru úmrtnosti na Covid-19 na 100 000 jedinců podle stavu očkování mezi 28. únorem a 27. březnem 22. Míra neočkovaných případů byla převzata ze strany 45 UKHSA Vaccine Surveillance Report – týden 13 – 2022 a dvakrát očkovaní četnost případů byla vypočítána s počtem úmrtí uvedených na straně 44 téže zprávy –

Výše uvedená čísla dokazují, že injekce Covid-19 poškozují imunitní systém, protože účinnost vakcíny není ve skutečnosti měřítkem vakcíny, je měřítkem imunitního systému.

Vakcíny Covid-19 instruují tělo, aby produkovalo spike (S) protein původního viru Covid-19. Předpokládá se, že imunitní systém zbaví tělo těchto vyrobených spike proteinů a nezapomene to udělat, pokud se někdy v budoucnu setká se „skutečným“ virem.

Proto čísla UKHSA dokazují, že imunitní systémy očkovaných fungují mnohem hůře než imunitní systémy neočkovaných a tato degradace se každým týdnem zhoršuje. To samozřejmě povede k tomu, že nepředstavitelné množství lidí upadne do časného hrobu kvůli selhání imunitního systému.

Existuje spousta dalších důkazů, ale výše uvedené samo o sobě silně naznačuje, že očkování proti Covid-19 povede k vylidňování prostřednictvím zvýšené neplodnosti, zvýšeného počtu úmrtí novorozenců, náhlých úmrtí a předčasných úmrtí v důsledku poškození imunitního systému.

Krize životních nákladů: podvýživa, nemoci a hladovění

Ve Spojeném království náklady na natankování průměrného rodinného auta benzínem nedávno přesáhly 100 liber. Veřejnosti se říká, že je to způsobeno válkou na Ukrajině a kroky ke snížení závislosti Evropy na ruské ropě. Ale pokud by to byla pravda, jak to vysvětlíte –

Zdroj cen ropy

Od června 2022 je cena ropy za barel 120,67 USD a průměrná cena za litr benzínu ve Spojeném království je 1,85 £.

Ale ještě v červnu 2008 byla cena ropy za barel 187,04 USD a průměrná cena za litr benzínu ve Spojeném království byla 1,04 £ ( zdroj ).

Takže jak se věci mají, cena za barel ropy je o 35,4 % nižší než v roce 2008, ale cena za litr paliva je o 78 % vyšší než v roce 2008.

Už vidíte, jak vám lžou, když vám vláda a mainstreamová média říkají, že tyto rostoucí náklady jsou způsobeny válkou na Ukrajině?

Pravdou je, že spirálovitě stoupající náklady na palivo, které vás dostane z bodu A do bodu B, a ohavné náklady na plyn a elektřinu na vytápění a osvětlení vašeho domova se vyrábějí spolu s nedostatkem potravin.

Proč? Chudoba totiž zvyšuje riziko úmrtí a invalidity na nepřenosné nemoci, jako je rakovina, srdeční choroby, mrtvice a cukrovka (zdroj). A zvýšené ceny energií a potravin vedou k tomu, že starší a zranitelní lidé si budou muset vybrat mezi topením a jídlem. Znamená to, že zemře více lidí, což ve skutečnosti sníží světovou populaci.

Nedostatek vyrobených potravin

Ukrajina obvykle vyváží až pět milionů tun obilí měsíčně, ale od května 2022 nebyla země schopna vyvézt asi 90 milionů tun zemědělských produktů. Americké ministerstvo zahraničí tvrdilo, že ruská armáda blokovala a blokuje ukrajinské přístavy. USA se připojily k Německu a tvrdily, že Rusko vystavuje „miliony riziku hladomoru“.

Rusko dříve poskytlo světu 27 % svých slunečnicových semen, 5 % ječmene, 2 % kukuřice a 3 % pšenice. Když se Západ poprvé snažil zastavit ruský zemědělský export, zvažoval reálné dopady, které by tyto sankce měly na dodávky potravin po celém světě?

Samozřejmě, že to udělali, vše bylo provedeno záměrně.

Německý ministr zemědělství již v březnu 2022 oznámil, že EU nehodlá uvolňovat omezení stanovená programem Farm to Fork. Jinými slovy, ani se nechystají využívat půdu, nepokusí se pěstovat pšenici nyní, když EU odřízla 40 procent celosvětového exportu z Ukrajiny.

Proč?

Mainstreamová média nyní varují veřejnost, aby se připravila na přidělování potravin, a „Farmář z doby ledové“ v následujícím videu ukazuje, jak je to všechno záměrně vykonstruovaná situace –


To vše povede k podvýživě a v extrémních případech k hladovění. To zase povede k –

Imunitní systém
Snížená schopnost bojovat s infekcí

Svaly

 • Nečinnost a snížená schopnost pracovat, nakupovat, vařit a obsluhovat se
 • Nečinnost může také vést k dekubitům a krevním sraženinám
 • Falls
 • Snížená schopnost kašlat může predisponovat k infekcím hrudníku a zápalu plic
 • Srdeční selhání

Zhoršené hojení ran

Ledviny
Neschopnost regulovat sůl a tekutiny může vést k nadměrné hydrataci nebo dehydrataci

Podvýživa mozku
způsobuje apatii, depresi, introverzi, sebezanedbávání a zhoršení sociálních interakcí

Reprodukce
Podvýživa snižuje plodnost a je-li přítomna během těhotenství, může u dítěte v pozdějším věku vyvolat problémy s cukrovkou, srdečními chorobami a mozkovou mrtvicí.

Zhoršená regulace teploty
To může vést k podchlazení

Důsledky malnutrice u dětí a dospívajících

 • Selhání růstu a zakrnění
 • Opožděný sexuální vývoj
 • Snížená svalová hmota a síla
 • Zhoršený intelektuální vývoj
 • Křivice
 • Zvýšené celoživotní riziko osteoporózy

Důsledky specifických nedostatků mikroživin

Je jich velmi mnoho, a proto jsou níže uvedeny pouze ty nejběžnější:

 • Nedostatek železa může způsobit anémii
 • Nedostatek zinku způsobuje kožní vyrážky a sníženou schopnost bojovat s infekcí
 • Nedostatek vitaminu B12 může způsobit anémii a problémy s nervy
 • Nedostatek vitaminu D způsobuje křivici u dětí a osteomalacii u dospělých
 • Nedostatek vitaminu C způsobuje kurděje
 • Nedostatek vitaminu A způsobuje šeroslepost

A nakonec mnohem více úmrtí, což zase přispívá k cíli elity snížit světovou populaci.

Zbyteční jedlíci

Skončíme tam, kde to všechno začalo, citátem z knihy vydané v roce 1993 bývalým špionem MI6 jménem Dr John Coleman.

„Nejméně 4 miliardy „zbytečných jedlíků“ budou odstraněny do roku 2050 omezenými válkami, organizovanými epidemiemi smrtelných rychle působících nemocí a hladověním. Energie, jídlo a voda budou udržovány na úrovni životního minima pro neelitu, počínaje bílou populací západní Evropy a Severní Ameriky a poté se rozšíří na další rasy. 

Populace Kanady, západní Evropy a Spojených států bude decimována rychleji než na jiných kontinentech, dokud světová populace nedosáhne zvládnutelné úrovně 1 miliardy, z čehož 500 milionů bude tvořit čínské a japonské rasy vybrané proto, že jsou to lidé. kteří byli po staletí řízeni pluky a kteří jsou zvyklí poslouchat autoritu bez otázek.“

Před přečtením výše uvedených důkazů by mnoho lidí s největší pravděpodobností ignorovalo výše uvedená tvrzení jako „nesmysl ve staniolu“.

Stále ještě ignorujete toto tvrzení jako „nesmysl ze staniolu“?

ZDROJ: The Exposé https://expose-news.com/2022/08/11/government-is-trying-to-kill-you/

OD THE EXPOSÉ ON  

Mainstreamová média vám v současné době neustále připomínají spirálovitě stoupající cenu paliva, která vás dostane z bodu A do bodu B, ohavné náklady na plyn a elektřinu na vytápění a osvětlení vašeho domova a chaotickou zkušenost spojenou s cestováním do zahraničí. Kromě soudného dne se každých 30 minut hlásí počasí, protože uprostřed léta svítí slunce.

Zatímco na první pohled se některé z těchto věcí mohou zdát jako nešťastné události, ke kterým dochází náhodně, pravdou je, že se ve skutečnosti všechny dějí záměrně a oficiální vládní zprávy spolu s historickými údaji to dokazují.

Zprávy naznačují, že to vše souvisí s plněním „cílů s nulovým obsahem uhlíku“. To je ale další šaráda sama o sobě, takže skutečný důvod má něco společného s postupováním čtvrté průmyslové revoluce, kde nebudete nic vlastnit a budete z toho mít zjevně radost. Agenda, kterou Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra, rád nazývá „Velký reset“.

Ve Spojeném království náklady na natankování průměrného rodinného auta benzínem nyní přesáhly 100 liber. Veřejnosti se říká, že je to způsobeno válkou na Ukrajině a kroky ke snížení závislosti Evropy na ruské ropě. Ale pokud by to byla pravda, jak to vysvětlit? –

Zdroj cen ropy

Od srpna 2022 je cena ropy za barel 89,10 USD a průměrná cena za litr benzínu ve Spojeném království je 1,77 p.

Ale ještě v červnu 2008 byla cena ropy za barel 187,04 USD a průměrná cena za litr benzínu ve Spojeném království byla 1,04 £ ( zdroj ).

Takže jak se věci mají, cena za barel ropy je o 52,3 % nižší než v roce 2008, ale cena za litr benzínu je o 70 % vyšší než v roce 2008.

Už vidíte, jak vám lžou, když vám vláda a mainstreamová média říkají, že tyto rostoucí náklady jsou způsobeny válkou na Ukrajině?

Pravda je taková, že spirálovité náklady na palivo, které vás dostanou z bodu A do bodu B, ohavné náklady na plyn a elektřinu na vytápění a osvětlení vašeho domova, a mediální humbuk kolem chaotických zážitků spojených s cestováním do zahraničí tomu tak není. všechno nějaká nešťastná náhoda, všechny se dělají záměrně.

V roce 2019 nechala vláda Spojeného království vypracovat zprávu, kterou vypracovaly Oxford University a Imperial College London. Zpráva s názvem „Absolute Zero“ se zabývá nezbytnostmi nutnými ke splnění právního závazku nulových emisí do roku 2050.

Zpráva uvádí další věci, že všechna letiště musí být uzavřena mezi lety 2020 a 2029 s výjimkou letišť Heathrow, Glasgow a Belfast, která mohou zůstat otevřená pouze za podmínky, že transfery na letiště az něj budou probíhat po železnici.

Všechna zbývající letiště se pak mezi lety 2030 a 2049 musí zavřít, aby splnil zákonný závazek nulových emisí do roku 2050, musí každý občan Spojeného království na dlouhou dobu „přestat používat letadla“.

Zdroj

Zpráva také uvádí, že vývoj benzinových/dieselových vozidel musí skončit. Jak všichni víme, vláda Spojeného království již uzákonila, že po roce 2030 se již nebudou moci vyrábět benzinová/dieselová vozidla.

Jaký je lepší způsob, jak zajistit, aby se letiště uzavřela a všichni se obrátili na elektrická vozidla, než způsobit absolutní chaos při cestování do zahraničí a uměle zvyšovat cenu benzínu a nafty?

Mezinárodní energetická agentura také nedávno požadovala po vládách po celém světě v podstatě „uzamknutí“ veřejnosti, aby omezila používání ropy a splnila cíle „změny klimatu“.

IEA dnes působí jako politický poradce svých členských států, mezi něž patří Spojené království, USA, Austrálie, Nový Zéland a Kanada, jakož i velké rozvíjející se ekonomiky.

V březnu 2022 vydala IEA zprávu s názvem „10bodový plán na snížení spotřeby ropy“.

Takto organizace zprávu popsala –

„Tváří v tvář vznikající globální energetické krizi vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu navrhuje 10bodový plán IEA na snížení spotřeby ropy 10 opatření, která lze podniknout ke snížení poptávky po ropě s okamžitým dopadem – a poskytuje doporučení, jak tato opatření mohou pomoci připravit cestu k tomu, aby se poptávka po ropě dostala na udržitelnější cestu z dlouhodobého hlediska.“

A zde je infografika jejich navrhovaného 10bodového plánu –

Zdroj

Snížení rychlostních limitů na dálnici o přibližně 6 mil za hodinu; více práce z domova; změny ulic k podpoře chůze a jízdy na kole; neděle bez aut ve městech a omezení v ostatní dny; snížení tranzitního jízdného; politiky, které podporují více spolujízdy; omezení služebních leteckých cest.

Zní to strašně jako „klimatická“ verze uzamčení Covid-19, že?

Navrhujeme, že jsme již uprostřed „klimatického“ uzamčení tajným způsobem a veřejnost si to ještě neuvědomila.

Je to jen náhoda, že čtyři měsíce po zveřejnění zprávy „Absolute Zero“ z roku 2019 vláda Spojeného království zavedla zákon o koronaviru a zavedla národní uzamčení, které zdecimovalo cestovní ruch? Rychlé přečtení zprávy jistě naznačuje, že skutečným důvodem blokování mohlo být to, aby vláda mohla splnit svůj právní závazek snížit emise.

Nepřipadá vám zvláštní, jak drakonická politika Covid-19 údajně také pomohla klimatu a nyní se nabízejí stejná řešení, jak se vypořádat s ruskou invazí na Ukrajinu a splnit absurdní klimatické cíle?

Tato navrhovaná „řešení“ pro změnu klimatu, Covid-19 a nyní ruskou válku jsou úplně stejná – zatloukají chudou a střední třídu větším omezením cestování, menší svobodou a ještě větším odevzdáním moci nevoleným vládním regulátorům.

Nejde o vaše zdraví ani o zdraví planety, jde o bohatství a v konečném důsledku kontrolu.

„Nebudete nic vlastnit a budete šťastní,“ uvádí předpověď Světového ekonomického fóra („WEF“) , která byla poprvé nabízena v roce 2016 .

Představte si svět, kde bylo soukromé vlastnictví z velké části zrušeno a nahrazeno „ servitizací “. Už nevlastníte věci. Za jejich pronájem platíte předplatné. Společnost je již tímto směrem pobízena.

Představte si, že by takto fungovalo téměř vše, co jste vlastnili.

Platíte předplatné, abyste mohli používat komunální cokoliv. Nemáte majetek. Korporace ano nebo strana ano. Každý platí peníze, znovu a znovu, za použití stejné jednotky produkce. Zuckerbergův Metaverse je prakticky konečným vyjádřením tohoto fenoménu hledání renty.

Je v zájmu architektů vysokých financí zajistit, abyste věci neustále konzumovali, i když je ve skutečnosti nepotřebujete.

To je důvod, proč, i když vždy vidíme mluvící hlavy hlásající naši blížící se zkázu, pokud neuděláme něco s životním prostředím, dělníci manufaktury v Číně vyrábějí miliardy dolarů technických pomůcek, které jsou dodávány na Západ na gigantických kontejnerových lodích hořících ošklivě těžkou topné oleje, které znečišťují miliony osobních aut, spotřebovávají se kvůli marnivosti a po několika letech se vyhodí na skládku spolu se všemi ostatními dva roky starými smartphony, notebooky a tablety.

Nebudete nic vlastnit a budete štastni

Tento model chvíli fungoval, ale měl fatální chybu. Lidé financovali svou spotřebu tím, že na sebe vzali masivní, neudržitelné úrovně dluhu. Tyto dluhové bubliny vždy prasknou.

Jak tedy vytvořit finančně metastabilní společnost, kde lidé vždy za věci platí? Jednoduchý! Znemožňujete průměrným lidem narůstat bohatství tím, že nahradíte vlastnictví nemovitosti modelem předplatného a učiníte tak, že úspory lidí vyprší.

Mainstreamová média vám neustále připomínají spirálovitě stoupající ceny paliva, které vás dostanou z bodu A do bodu B, ohavné náklady na plyn a elektřinu na vytápění a osvětlení vašeho domova a chaotickou zkušenost spojenou s cestováním do zahraničí.

I když se na první pohled tyto věci mohou zdát jako nešťastné události, ke kterým dochází náhodně, pravdou je, že se ve skutečnosti všechny dějí záměrně a oficiální vládní zprávy spolu s historickými údaji to dokazují.

Zprávy naznačují, že to vše souvisí s plněním „cílů s nulovým obsahem uhlíku“. Ale to už je další šaráda sama o sobě, je to všechno o postupu čtvrté průmyslové revoluce, kde nebudete nic vlastnit a budete z toho mít zjevně radost. Agenda, kterou Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra, rád nazývá „Velký reset“.

ZDROJ: The Exposé https://expose-news.com/2022/08/11/cost-living-crisis-great-reset/