, , , , ,

O skutečné účinnosti mRNA vakcín od nástupu varianty delta nevíme vůbec nic, říká doktor Fürst

 | 19. 8. 2022

TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Data ukazují, že „o skutečné účinnosti mRNA vakcín proti jakémukoliv endpointu od nástupu varianty delta nevíme vůbec nic v žádné věkové kohortě“, píše Fürst. „Účinnost může být kladná, záporná nebo nulová.“

Matematik a zakládající člen Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. nedávno hodnotil datové výstupy Velké Británie (zdroj) týkající se očkování a úmrtí v tamní populaci.

Podle Fürsta data a jejich analýza ukazují, že není možné dokázat a fakticky doložit účinnost vakcín proti onemocnění covid-19. Studie, které mohly účinnost ukázat, se neudělaly a nyní je už na ně pozdě, protože očkování již proběhlo a tento proces se nedá vrátit zpátky a začít bádat znova.

V takovém stavu není možné vydávat nějaká tvrzení o účinnosti vakcín. Můžeme pouze předpokládat nebo doufat, ale nemůžeme to podložit žádnými daty. Tedy to není evidence-based oblast založená na důkazech.

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. přednáší o statistických údajích shromažďovaných o covidu-19 v rámci konference Covidcon, kterou zaznamenal Nadační fond Svědomí národa. (Screenshot ze záznamu)

„Bez informace o účinnosti nelze provést žádnou cost-benefit analýzu, a to ani v případě, že bychom znali prevalenci a závažnost nežádoucích účinků,” píše Fürst.

„Bez prospektivní randomizované studie se nedozvíme nic. A ta už teď u nás nejde udělat, protože už jsou všichni očkovaní,“ napsal Fürst v e-mailové komunikaci s deníkem The Epoch Times.

Analýzu britských dat, kterou si můžete prostudovat zde, uzavírá doktor Fürst slovy: „I po dvou a půl letech od začátku epidemie stále platí, že dat máme hodně, ale porozumění málo.“

Lidé, kteří propagují očkování jako bezpečné a efektivní, by podle Fürsta měli přijmout fakt, že taková tvrzení nemají čím dokázat.

ZDROJ:The Epoch Times https://www.epochtimes.cz/2022/08/19/o-skutecne-ucinnosti-mrna-vakcin-od-nastupu-varianty-delta-nevime-vubec-nic-rika-doktor-furst/

Tomáš Fürst: Mnoho politiků doplatilo na nedostatek vzdělání a neschopnost kritického myšlení

TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Matematik a zakládající člen Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMÍŠ) RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. říká, že mnoho politiků během koronavirové krize „doplatilo na nedostatek vzdělání a neschopnost kritického myšlení“.

„A protože sami ničemu nerozumí, obklopili se různými pochybnými rádci, kteří zčásti tlačili svůj vlastní byznys, zčásti chtěli být slavní a zčásti byli jen stejně nevzdělaní jako ti politici,“ míní Fürst. (zdroj)

Matematik z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky zejména apeluje na politiky, aby účinným způsobem vyhodnocovali, „kdo vám radí blbě, a kdo dobře“, obklopovali se dobrými rádci, a ty špatné propustili.

Fürst také uvedl, že média v době epidemie šířila pouze narativy hlásané vládní reprezentací a „zcela rezignovala na svoji roli hlídacího psa“ a až na některé čestné výjimky „začala nadšeně papouškovat vládní propagandu“.

Míra důvěry lidí v mainstreamová média podle Fürsta v důsledku tohoto období poklesla. „Až budete příště přespávat ve studiu a svolávat demonstrace na podporu své „nezávislosti“, myslíte si, že ještě někdo přijde?“ pokládá matematik otázku provozovatelům mainstreamových médií. (zdroj)

„Nejvíc mě mrzí, jak jsme během dvou let úplně zahodili principy Evidence Based Medicine (EBM), kterou jsme předtím půl století pečlivě budovali,“ říká Fürst. „V případě roušek, lockdownů a zavírání škol jsme se ani nepokusili zjistit, jestli mají tato opatření nějaký efekt. Prostě jsme je nařídili, protože si někdo myslel, že je to dobrý nápad.“

Matematik v retrospektivě událostí mapuje vývoj narativů vysílaných vládními úřady, které ovlivňovaly veřejnost. „Napřed vás vyděsili nesmyslnými řečmi o smrtnosti covidu. Pak vás oklamali povídačkami, že nemoc nelze nijak léčit, nelze jí nijak předcházet,“ říká Fürst. „A nakonec vám nalhali, že jediná cesta z epidemie je naočkovat všechny – mladé, staré, zdravé, nemocné, těhotné, prodělavší i neprodělavší – experimentální vakcínou, o jejíž efektivitě v éře omikronu nevíme nic a o jejíž bezpečnosti můžeme na základě údajů ve veřejných databázích silně pochybovat.“

Přednáška matematika Tomáše Fürsta o statistických údajů o covidu-19 v rámci konference Covidcon, kterou zaznamenal Nadační fond Svědomí národa. (Screenshot ze záznamu)

„Po úvodních – dosti zfušovaných – registračních studiích na dospělých jsme zcela absurdně povolili očkování dětí, aniž jsme požadovali skutečné důkazy efektivity či bezpečnosti,“ říká Fürst. „Tuto neuvěřitelnou historku si můžete přečíst zde.“

Dnes jsme podle Fürsta v situaci, kdy „státy nakupují za desítky miliard další a další vakcíny, o jejichž efektivitě v éře omikronu nevíme nic a o jejichž bezpečnosti můžeme na základě údajů ve veřejných databázích silně pochybovat.“

Matematik také komentoval situaci „obnovení cenzury“ názorů, a to dokonce i cenzury názorů vědeckých kapacit. „Všechno zlé je k něčemu dobré. Lidé nejsou tak manipulovatelní a dokážou velmi efektivně pomoci sami,“ říká Fürst.

„Vezměte si například pořad Joe Rogan Experience. Od té doby, co se v něm objevil Robert Malone, má tato americká talkshow stovky milionů přístupů za měsíc. YouTube sice příslušnou epizodu smazal, ale na Spotify je pořád,“¨uvádí matematik. „Většina mých videí, ve kterých mluvím o koronaviru, samozvaní fakt-čekisté z YouTube taky smazali, ale dosáhli tím jen toho, že na jiných platformách to zvedlo sledovanost.“

Velkým problémem se podle Fürsta také stalo „otevřené lhaní a manipulace ve vědeckých studiích“.

„Dělo se to i dříve, ale množství zfalšovaného výzkumu kolem koronaviru je alarmující. Psal jsem o tom v článku Lysenkova cena pro CDC nebo v článku o epidemii fake-science. S falšováním vědy máme velmi nehezké zkušenosti na Univerzitě Palackého už delší dobu, ale s příchodem koronaviru postoupila fake-science do úplně nové dimenze a metastázovala i do západního vědeckého světa,“ dodává matematik.

Přednáška Tomáše Fürsta o statistických údajích o covidu-19

Výše uvedená přednáška byla realizována v rámci konference Covidcon, kterou zaznamenal Nadační fond Svědomí národa.

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Studoval matematické modelování na Matematicko- fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, rok strávil díky prestižnímu Fulbrightově stipendiu v Chicagu, kde se věnoval studiu chování kapalin v porézním prostředí. Učí matematiku všude tam, kde ho nechají.

Domnívá se, že matematika je jazykem přírodních věd, a podle toho se i chová – baví se matematickým modelováním různých přírodních jevů a procesů. Věnuje se bayesovské inferenci, Data Science, strojovému učení, matematickému modelování, průmyslové matematice a podobným kratochvílím.

Je spoluzakladatelem Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků – SMÍŠ. Je také spoluzakladatelem hnutí za správnou, tedy bayesovskou inferenci 4BIN, které sdružuje znalce, kriminalisty, lékaře a matematiky a klade si za cíl prosadit metody správného usuzování při znaleckém hodnocení ve forenzních vědách.

ZDROJ:The Epoch Times https://www.epochtimes.cz/2022/05/12/tomas-furst-mnoho-politiku-doplatilo-na-nedostatek-vzdelani-a-neschopnost-kritickeho-mysleni/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *