KAPITALISMUS STAKEHOLDERŮ (PARTICIPAČNÍ KAPITALISMUS) SVĚTOVÉHO EKONOMICKÉHO FORA JE JEN GLOBÁLNÍ FAŠISMUS POD JINÝM JMÉNEM

8. listopadu 2022

Pojem „fašismus“ byl původně vložen do Encyclopedia Italiana italským filozofem Giovannim Gentilem, který prohlásil, že „fašismus by měl být vhodněji nazýván korporativismem, neboť jde o spojení státní a korporativní moci“. Benito Mussolini si později přivlastnil zásluhy za citát, jako by ho napsal sám, ale je důležité to zmínit, protože tím vytyčíme primární účel ideologie, místo jednoduchého nálepkování lidí, které nemáme rádi, tímto nečestným prostředkem k podkopání jejich legitimity.

Celý článek si v audio verzi poslechněte zde:

KAPITALISMUS STAKEHOLDERŮ

Navzdory skutečnosti, že levičáci dnes často útočí na konzervativce jako na „fašisty“ kvůli naší touze chránit národní hranice a západní dědictví, pravdou je, že fašismus je hluboce zakořeněn ve filozofiích levicových myslitelů.

Mussolini byl dlouholetý socialista, člen strany, která velmi obdivovala Karla Marxe. Odklonil se od socialistů kvůli jejich touze zůstat neutrální během první světové války a pokračoval v prosazování kombinace socialismu a nacionalismu, což dnes známe jako fašismus. Adolf Hitler byl také socialista a obdivovatel Karla Marxe, podobně jako Mussolini. Je vlastně těžké najít, kde se od sebe Marx, komunisté a fašisté vlastně liší – zdá se, že hlubší smysl pro nacionalismus je jedním z mála sporných bodů.

Ačkoli Marx viděl existenci národních států jako dočasnou pro proletariát a pro vládnoucí třídu, poznamenal, že průmyslníci stejně stírají národní hranice. Marx argumentuje v Komunistickém manifestu s jistým optimismem: „Národní rozdíly a antagonismy mezi národy mají tendenci stále více mizet v důsledku rozvoje buržoazie, růstu volného obchodu a světového trhu a rostoucí uniformity průmyslových procesů a odpovídajících životních podmínek.“

Marx viděl rozvoj korporátní moci jako užitečný a další nezbytný krok k socialismu, když poznamenal, že akciové společnosti (korporace) a kreditní systém jsou: „Zrušení kapitalistického výrobního způsobu v rámci samotného kapitalistického výrobního způsobu.“

Jinými slovy, korporace jsou vnímány jako nástroj pro případný přechod k socialistické „utopii“ a zánik volných trhů. Opět vidíme, že mezi politickou levicí a fašisty je velmi malý rozdíl v motivu. Přirozený vývoj každé formy marxismu, komunismu, socialismu, fašismu atd. nakonec vede k jakési globalistické ideologii a vymazání kulturní separace. Metody se mohou mírně lišit, ale konečný výsledek je stejný. Někteří si myslí, že je to dobrá věc, ale ve skutečnosti je to docela toxické.

Globalismus vyžaduje zastřešující sociální dynamiku, jednotnou mysl úlu, jinak nemůže přežít. Pokud mají lidé možnost vybrat si nebo vytvořit lepší možnosti (nebo jiné možnosti) pro život, pak globalismus ztrácí význam. Existence volby musí být vymazána. Toto je chování, které politická levice plně přijala a je více než ráda, že může ruku v ruce spolupracovat s korporátními oligarchy, aby se jejich ideální systém stal skutečností. Dávno pryč jsou časy antikorporátních progresivistů – dnes MILUJÍ korporátní dominanci, ale jen pokud tyto firmy propagují a prosazují levicové modely společnosti.

Mussoliniho fašismus je u kořene samotné korporátní správy, které levičáci dnes tleskají a touží po ní. S fašisty mají společného mnohem víc, než si uvědomují.

Nový fašismus je přejmenovaná filozofie nejlépe reprezentovaná něčím, co se nazývá „kapitalismus stakeholderů“ (Stakeholder Capitalism – SHC). Je to termín, který často používají globalisté na Světovém ekonomickém fóru a šéf WEF Klaus Schwab. Mediálně přátelská definice kapitalismu stakeholderů je: Forma kapitalismu, ve které společnosti neoptimalizují pouze krátkodobé zisky pro akcionáře, ale usilují o dlouhodobou tvorbu hodnoty tím, že berou v úvahu potřeby všech svých zainteresovaných stran a společnosti jako celku.

Ale kdo jsou podle názoru WEF „všechny zainteresované strany“?

Nuže, podle Klause Schwaba je to celá lidské civilizace, nyní i v budoucnosti. Jinými slovy, cílem SHC je, aby korporátní lídři a globalistická byrokracie převzali odpovědnost za celý svět, nejen za své vlastní zaměstnance, akcionáře a zisky. A takoví vůdci by nejednali jako jednotlivci, ale jako kolektiv. Jinými slovy, SHC vyžaduje, aby všechny velké korporace jednaly jako jedna jednotka s jediným účelem a jednotnou kolektivistickou ideologií – ideologickým monopolem.

Jak říká Klaus Schwab:

„Nejdůležitější charakteristikou modelu stakeholderů (podílníků) dnes je, že podíly našeho systému jsou nyní jasněji globální. Ekonomiky, společnosti a životní prostředí jsou nyní navzájem těsněji propojeny než před 50 lety. Model, který zde představujeme, má tedy v zásadě globální povahu a dvě hlavní zúčastněné strany jsou také.

…To, co bylo kdysi vnímáno jako externality při tvorbě národní hospodářské politiky a rozhodování jednotlivých společností, bude nyní muset být začleněno nebo internalizováno do operací každé vlády, společnosti, komunity a jednotlivce. Planeta je tak středem globálního ekonomického systému a její zdraví by mělo být optimalizováno při rozhodování všech ostatních zúčastněných stran.“

Koncept SHC je ve své podstatě klamný, protože předstírá, že korporace budou hnány k odpovědnosti veřejností v rámci nějaké formy „podnikatelské demokracie“, jako by veřejnost měla hlasovat o tom, co korporace dělají. Ve skutečnosti to budou korporace, které budou říkat veřejnosti, co je přijatelné myslet a dělat, a korporace ve spojení s vládami využívající svou moc k potrestání lidí, kteří nesouhlasí.

Skvělý kouzelnický trik spočívá v tom, že tytéž sjednocené korporace používají štít „soukromého vlastnictví“ a obchodních práv jako prostředek k ovládání společnosti bez následků. Koneckonců, primárním principem konzervatismu a americké ústavy jsou práva soukromého vlastnictví. Takže zákrok k narušení korporátního řízení by byl porušením jednoho z našich vlastních milovaných ideálů. Zní to jako Hlava 22, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Jak již bylo zmíněno výše, korporace jsou ve svém samém jádru socialistickým konceptem: jsou vytvářeny prostřednictvím vládní charty, předává se jim právnická osoba a je jim poskytnuta zvláštní ochrana ze strany vlády. NEJSOU entity volného trhu a Adam Smith, původce většiny ideálů volného trhu, stál proti korporacím jako destruktivním a náchylným k monopolu.

Dokud korporace dostávají ochranu od vlády včetně měnových stimulů a záchrany, neměly by mít stejnou ochranu soukromého vlastnictví jako běžné podniky. Jsou to parazitické výtvory, cizí přirozenému obchodnímu světu. Ve společnosti založené na svobodě by byly demontovány, aby se zabránilo autoritářským výsledkům.

Kapitalismus stakeholderů je také neuvěřitelně arogantní premisa, protože předpokládá, že lídři korporací mají moudrost nebo objektivní inteligenci k tomu, aby rozšířili svou roli za hranice podnikání, do sociálních a politických sfér. To se již v mnoha ohledech stalo za vzniku velkého chaosu, ale otevřené korporátní řízení je konečným cílem a je všechno, jen ne objektivní nebo benevolentní.

Jaké jsou příklady tohoto druhu korporátní/politické správy (fašismu) v akci?

Co takhle cenzura sociálních médií Big Tech, která se TĚŽCE opře o konzervativce a bojovníky za svobodu? Co takhle důkazy o tajné dohodě mezi Big Tech společnostmi a vládou, jako je Bidenova administrativa a DHS úzce spolupracující s Twitterem a Facebookem na aktivním odstraňování hlasů a názorů, které se jim nelíbí? Co takhle korporátní lídři, kteří se dohodnou na zničení konkurenčních konzervativních sociálních sítí, jako Parler?

Co takhle půjčky ESG (Environmental, social, and corporate governance) financované korporátními sponzory, jako je Blackrock nebo globalistickými neziskovkami, jako je Rockefellerova nadace?

Pokud by všichni firemní věřitelé aplikovali ESG na své úvěrové praktiky, všichni jednotlivci a podniky by museli přijmout levicové sociální ideologie a pochybná environmentální tvrzení, aby měli přístup k úvěru. ESG je peněžní pobídka vytvořená korporátními elitami, aby udržela všechny ostatní podniky v zákrytu. Pokud to bude pokračovat, ESG by mohlo vyhladit politickou opozici vůči globalismu během jediné generace.

A co Rada pro inkluzivní kapitalismus? Toto je nejkřiklavější projev otevřeného globálního fašismu, jaký jsem kdy viděl, s peněžními elitami a politiky pracujícími ve shodě s OSN a dokonce i náboženskými vůdci, jako je papež František. Jejich cílem je zavést jednotnou centralizovanou světovou řídící platformu postavenou na agendách nastíněných v ESG a SHC, čímž se korporace stanou členy nové globální rady, kterou nazývají „Strážci“. Už se ani nesnaží zakrývat spiknutí, je to otevřeně přiznaná věc.

Klaus Schwab věnuje zvláštní pozornost tomu, aby často zmiňoval, že globální krizové události jsou „příležitostí“, kterých je třeba k tomu, aby se veřejnost dostala do náruče kapitalismu stakeholderů prostřednictvím bodu spojení zvaného „Velký reset“. To znamená, že si myslí, že k rychlejšímu posunu SHC je potřebná existence (nebo vytvoření) rošířeného strachu a zoufalství.

Je zřejmé, že globalisté jsou na zkracující se časové ose, i když je těžké říci proč. V posledních dvou letech strhávají masku rychleji než v předchozí dekádě. Je více než pravděpodobné, že do určité míry chápou, že pokud půjdou příliš pomalu, veřejnost bude mít čas postavit se proti nim na obranu.

Vykouzlí všechny druhy rozptýlení a obětních beránků, aby zabránili svobodně smýšlejícím lidem, aby udeřili zpět. Zaměří naši pozornost na Rusko, zaměří naši pozornost na Čínu, zaměří nás na užitečné idioty mezi levičáky. Zaměří na nás Rusko, Čínu a levičáky. Budou se nás snažit poslat do války, budou nás nazývat povstalci, budou nás nazývat teroristy, řeknou, že jsme celý kolaps začali a že jsme vinni za neduhy světa. Na ničem z toho nezáleží. Důležité je, že globalisté nahoře zaplatí cenu za škody, které způsobí.

Když je hlava hada odstraněna, teprve potom můžeme vyřešit, kdo je vinen; kdo byli hrdinové, kdo byli padouši a kdo byli idioti. Jen tak můžeme znovu budovat se skutečnou svobodou na paměti.

Pokud byste chtěli podpořit práci, kterou Alt-Market dělá, a zároveň dostávat obsah o pokročilých taktikách, jak porazit globalistickou agendu, přihlaste se k odběru našeho exkluzivního zpravodaje The Wild Bunch Dispatch. Více se o tom dozvíte ZDE.

Zdroj: https://alt-market.us/the-wefs-stakeholder-capitalism-is-just-global-fascism-by-another-name/

ktjghoirghpokt

lhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigoln

lhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigolnlhjkgjlkrjzhiljlijbg  jgdf  oprthigoln

Vlastimil Válek a Čestmír Strakatý. Třikrát zaočkovaní borci?

31. 8. 2022 Jelen na stopě

, , , , ,

Vlastimil Válek a Čestmír Strakatý. Třikrát zaočkovaní borci?

Prostor X. Kim Ir-sen. Není cílem všechny naočkovat. Je nesmysl nejít na čtvrtou dávku. Rozhodování podle pocitů. Je čas posouvat se k medicíně. Potřeboval bych kvůli očkování znát váš zdravotní stav. Vyhozené miliardy. Portugalsko, země s nejhoršími čísly. Mohu vycestovat bez očkování?

ZDROJ: Modrý Jelen https://www.modryjelen.com/

Italská studie zveřejněná před dvěma týdny v International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research („IJVTPR“) odhalila, že téměř každý, kdo byl otráven Toxínou proti C19, měl po „očkovaní proti Covidu“ abnormality. V 94 % krve očkovaných byla agregace červených krvinek a přítomnost částic různých tvarů a velikostí.

Poslechněte si článek jako audioverzi:

Studie začala v březnu 2021. Pomocí mikroskopie v tmavém poli vědci analyzovali krevní vzorky z 1 006 odeslaných do Giovannini Biodiagnostic Center pro různé poruchy po injekci Pfizer/BioNTech nebo Moderna mRNA „vakcín“.

Autoři studie poznamenali, že „vakcíny“ ( čti- TOXÍNY) údajně obsahují spike protein ze SARS-CoV-2, ale je také známo, že obsahují cizí částice, o kterých mnoho promotérů experimentálních injekcí tvrdilo, že v nich vůbec nebyly. „Mezi těmito cizími součástmi jsou kovové předměty, jak již dříve v tomto časopise ukázali Lee et al. (2022) , což potvrzují i naše výsledky.“

Z 1 006 analyzovaných případů pouze 58 – rovných 5,77 % z celkového počtu – vykazovalo zcela normální hematologický obraz při mikroskopické analýze po poslední injekci mRNA směsí Moderna nebo Pfizer. Krev 948 – 94 % účastníků studie – vykazovala měsíc po injekci mRNA agregaci červených krvinek a přítomnost částic různých tvarů a velikostí nejasného původu.

U 12 subjektů byla před očkováním vyšetřena krev stejnou metodou, která vykazovala naprosto normální hematologickou distribuci. Změny zjištěné po inokulaci injekcí mRNA dále posilují podezření, že změny byly způsobeny samotnými takzvanými „vakcínami“.

Uvádíme 4 klinické případy vybrané jako reprezentativní z celé série případů. Jsou zapotřebí další studie, aby bylo možné definovat přesnou povahu částic nalezených v krvi a identifikovat možná řešení problémů, které evidentně způsobují.

Benzi Cipelli, R., Giovannini, F., & Pisano, G. (2022). Mikroskopická analýza v temném poli krve 1 006 symptomatických osob po injekcích anti-COVID mRNA od Pfizer/BioNTech nebo Moderna. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research , 2(2), 385–444. https://doi.org/10.56098/ijvtpr.v2i2.47

Níže uvádíme některé hlavní body, ačkoli článek obsahuje tolik důležitých bodů, že je obtížné vybrat, které jsou nejdůležitější. Práce je napsána tak, aby ji mohli snadno pochopit i lidé bez formálního vědeckého vzdělání, a proto stojí za to si ji celou přečíst. Pro ty, kteří se chtějí ponořit trochu hlouběji, poskytuje referenční část na konci jejich příspěvku další zdroje.

Autoři studie zahrnuli fotografie 4 klinických případů, které „odhalují podivné jevy v jejich krvi a ilustrují rozsah a typy anomálií nalezených při mikroskopickém vyšetření krve u 94,23 % z 1 006 případů … [tyto 4 případy jsou] reprezentativní ze všech 948 případů se změnami periferní krve. 

Některé z těchto fotografií uvádíme níže, doprovodné popisy jsou samozřejmé.

Mikroskopická analýza v temném poli krve 1 006 symptomatických osob po injekcích anti-COVID mRNA od společnosti Pfizer/BioNTech nebo Moderna , 12. srpna 2022
Mikroskopická analýza v temném poli krve 1 006 symptomatických osob po injekcích anti-COVID mRNA od společnosti Pfizer/BioNTech nebo Moderna , 12. srpna 2022
Mikroskopická analýza v temném poli krve 1 006 symptomatických osob po injekcích anti-COVID mRNA od společnosti Pfizer/BioNTech nebo Moderna , 12. srpna 2022
Mikroskopická analýza v temném poli krve 1 006 symptomatických osob po injekcích anti-COVID mRNA od společnosti Pfizer/BioNTech nebo Moderna , 12. srpna 2022
Mikroskopická analýza v temném poli krve 1 006 symptomatických osob po injekcích anti-COVID mRNA od společnosti Pfizer/BioNTech nebo Moderna , 12. srpna 2022

Ve své diskuzi a části závěrů autoři napsali:

Byla zvýrazněna agregace erytrocytů a byly detekovány exogenní bodové a samoluminiscenční částice v tmavém poli. Luminiscence těchto částic byla výrazně vyšší než u okysličených stěn červených krvinek.

948 případů ukázalo tubulární/vláknité útvary a často také krystalické a lamelární útvary s extrémně složitými, ale konzistentně podobnými morfologiemi u všech pacientů s abnormálními krevními vzorky.

Naše výsledky jsou tak podobné výsledkům  Lee et al. (2022) , že by se dalo tvrdit, že kromě naší inovativní aplikace mikroskopie v temném poli k označení cizích kovových předmětů v krvi injekcí mRNA od Pfizer nebo Moderna jsme replikovali krevní práci korejských lékařů s mnohem větší vzorek.

Zdá se, že dostatečně jasné je, že kovové částice připomínající oxid grafenu a možná i další kovové sloučeniny, jako jsou ty, které objevili Gatti a Montanari ( Montanari & Gatti, 2016; Gatti & Montanari , 2012 , 2017 , 2018 ), byly zahrnuty do koktejlu čehokoli. výrobci považovali za vhodné vložit takzvané mRNA „vakcíny“.

Podle našich zkušeností jako lékařů jsou tyto injekce mRNA velmi odlišné od tradičních „vakcín“ a jejich výrobci si podle našeho názoru potřebují ujasnit, co je v injekcích a proč to tam je.

Závěrem lze říci, že tak náhlé změny, jaké jsme zdokumentovali v profilu periferní krve 948 pacientů, nebyly podle našich klinických zkušeností nikdy v minulosti pozorovány po naočkování žádnou vakcínou. Náhlý přechod, obvykle v době druhé injekce mRNA, ze stavu dokonalé normálnosti do stavu patologického, s doprovodnou hemolýzou, viditelným shlukováním a nahromaděním červených krvinek ve spojení s tvorbou gigantických konglomerátů cizích struktur, některých objevují se jako nadstavby rodiny grafenů, je bezprecedentní.

Podle našich společných zkušeností a podle našeho sdíleného odborného názoru je velké množství částic v krvi příjemců injekce mRNA neslučitelné s normálním průtokem krve, zejména na úrovni kapilár.

Benzi Cipelli, R., Giovannini, F., & Pisano, G. (2022). Mikroskopická analýza v temném poli krve 1 006 symptomatických osob po injekcích anti-COVID mRNA od Pfizer/BioNTech nebo Moderna. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research , 2(2), 385–444. https://doi.org/10.56098/ijvtpr.v2i2.47

Další zdroje :

https://rumble.com/v1571pv-varovn-mudr.astrid-stucklberg-pe-diktaturou-who..html

ZDROJ

Nejnovější vydání
Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo 11. května v tiskovém prohlášení další podrobnosti. Přeložil jsem ruské prohlášení a převzal odkazy z původního vydání.


Začátek překladu:
Ruské ministerstvo obrany pokračuje ve studiu materiálů o realizaci vojensko-biologických programů Spojenými státy a jejich spojenci z NATO na území Ukrajiny.
Již jsme zmínili Roberta Popea, ředitele Kooperativního programu pro snižování hrozeb a iniciátora myšlenky centrálního skladu vysoce nebezpečných mikroorganismů v Kyjevě.
Ve svém prohlášení z 10. dubna 2022 Papež uvedl, že „…není důvod tvrdit, že na Ukrajině probíhá výzkum vývoje biologických zbraní…“. Předtím prohlásil, že „…Američané nenašli žádné biologické zbraně, když začali spolupracovat s Ukrajinou, a dosud žádné nenašli. Ukrajina navíc nemá infrastrukturu pro vývoj a výrobu biologických zbraní…“
Dovolte mi připomenout, že pojem „biologické zbraně“ zahrnuje biologické preparáty obsahující mikroorganismy a toxiny způsobující nemoci, jakož i prostředky k jejich podávání a používání.
Zatímco ukrajinský zdravotnický systém se zajímá především o společensky významné nemoci, jako je HIV, dětská obrna, spalničky a žloutenka, klienty z USA zajímá zcela jiná problematika: cholera, tularémie, mor a hantaviry (pozn. př.: Tularémie – zaječí nemoc – je závažné infekční onemocnění způsobené bakterií Francisella tularensis. Postihuje především zajíce a polní hlodavce, ale je přenosné i na jiná zvířata a na člověka.).
V průběhu vojenské operace na území Ukrajiny byly zjištěny skutečnosti o práci s výše uvedenými patogeny, které jsou potenciálními látkami pro biologické zbraně. Současně bylo zjištěno, že Ukrajina požádala výrobní společnost, zda by mohla drony Bayraktar vybavit aerosolovým zařízením.

Kromě toho 9. března ruské průzkumné jednotky v Chersonské oblasti odhalily tři bezpilotní letadla vybavená 30litrovými kontejnery a zařízením na rozprašování přípravků. Koncem dubna bylo u Kachovky nalezeno dalších 10 kusů.

Všechny tyto informace zpochybňují tvrzení amerických odborníků.

Schéma americké koordinace biologických laboratoří a výzkumných ústavů na Ukrajině jsme již představili. Předběžná analýza ukazuje, že Ukrajina je v podstatě testovacím prostorem pro vývoj komponentů biologických zbraní a testování nových vzorků látek.
Ruské ministerstvo obrany bylo schopno objasnit uvedený systém.
Je třeba poznamenat, že vedoucí představitelé Demokratické strany jsou propagátory vojensko-biologických aktivit USA na Ukrajině.
Více na Anti-Spiegel

WHO se připravuje na hlasování o pozměňovacích návrzích, aby se z ní stal hlavní „diktátor zdraví“
Art MooreAutor : 
Art Moore
Publikováno 17. května 2022 ve 20:58

Zdroj

Slavný reformátor v oblasti psychiatrie, který upozorňuje na „tajný“ krok Bidenovy administrativy, který dává hlavní jednostranné pravomoci Světové zdravotnické organizace vyhlašovat stav nouze ve zdravotnictví ve Spojených státech, tvrdí, že USA ve skutečnosti přenechávají svou suverenitu vládě komunistické strany v Pekingu. .

V hloubkovém 70minutovém videorozhovoru s WND (vložený níže) doktor Peter Breggin diskutuje o překvapivých důsledcích pro budoucnost amerického experimentu v dodatcích k Mezinárodním zdravotnickým předpisům Bidenovy administrativy. O navrhovaných předpisech se bude hlasovat na nadcházejícím výročním zasedání řídícího legislativního orgánu WHO, Světového zdravotnického shromáždění, které se bude konat 22. až 28. května v Ženevě ve Švýcarsku.

Současný generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, vysvětlil Breggin, již předvedl, jak by to vypadalo, kdyby dostal více pravomocí, když spolupracoval s Pekingem při zakrývání původu pandemie COVID-19 a souhlasil s režimem během raných fázích, že virus nebyl nebezpečný.

„USA jsou jedinou mocností, která stojí v cestě globalismu,“ řekl Breggin.

Mnoho Američanů, řekl, se drží židovsko-křesťanské tradice, která věří, že „Bůh nemá v úmyslu, aby nás řídili komunističtí Číňané nebo Bill Gates nebo kterýkoli z těchto západních nebo východních predátorů.“

Absolvent lékařské fakulty Harvardu a Case Western Reserve Medical School, Breggin, 86, je známý jako „svědomí psychiatrie“ pro mnoho reforem, které do oboru přinesl, včetně zastavení používání lobotomií a elektrokonvulzivní terapie spolu se škodlivými drogovými terapiemi. Jeho nejnovější knihou je „COVID-19 and the Global Predators: We are the Prey“, která rozbaluje síť organizací a lidí profitujících z pandemie.

Breggin řekl, že reakce Kongresu na nedávné odhalení dodatků WHO Bidenovy administrativy je pomalá. Ale on a jeho tým začínají oslovovat přímo a poznamenal, že dříve v úterý telefonoval se zaměstnanci Kongresu.

„Vypadá to, že by to mohla být ohnivá bouře,“ řekl.Je Joe Biden vinen zradou?Ano Ne  Vyplněním tohoto průzkumu máte nárok na bezplatné aktualizace novinek WND. Můžete se kdykoli odhlásit. Souhlasíte také s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami použití .

Breggin je také v rozhovorech s generálními státními zástupci.

„Doufám, že generální prokurátori uvidí ohrožení práv jejich vlastních států,“ řekl, „protože Biden neuvidí ohrožení něčích práv.“

Vyzývá dotčené občany, aby si zjistili více na jeho webu a kontaktovali jejich zástupce, přičemž zdůrazňuje, že telefonáty bývají nejúčinnějším prostředkem komunikace.

Reklama – příběh pokračuje nížeDo This Immediately If You Have Moles Or Skin TagsCarson’s Over-The-Counter Adderall Alternative Takes Market By Storm

Varoval, že dlouhodobým cílem WHO je vytvořit smlouvy mezi národy, které by byly závazné podle mezinárodního práva. Tato vyhlídka, jak potvrdil, podtrhuje důležitost volby členů Kongresu letos na podzim, kteří rozumí cílům WHO a důsledkům pro americkou suverenitu.

Kromě mnoha dalších souvisejících témat diskutuje Breggin s WND o současném významu organizace, kterou Bill Gates založil s Klausem Schwabem za účelem řízení globálních očkovacích kampaní.

„To bylo jen zahřátí,“
řekl Breggin, že jeho zkušenost reformátora v psychiatrii – práce s establishmentem a čelící spalující kritice ze strany vědecké komunity a farmaceutických společností – ho na tento okamžik připravila.

Vzpomínal na svou manželku Ginger, která s ním spolupracovala na jeho reformní práci po celá desetiletí, a řekl, jak se pandemie vyvíjela: „Víš, zlato, myslel jsem, že mě sem dal Bůh, abych ti pomohl být svědomím psychiatrie. byla jen rozcvička. Chce, abychom se připojili k boji za svobodu za Ameriku.“

Reklama – příběh pokračuje níže

Pak přišla podpora od „těchto úžasných dokumentů“, jako je přední kritik pandemické reakce Dr. Peter McCullough, řekl Breggin, „a měli jsme úplně nový svět.“

„Byla to pro nás taková zkušenost,“ přemítal. „V našem věku jsme přešli od strachu a hrůzy a dalších různých emocí k poděkování Bohu… za druhý život.

„Potkali jsme neuvěřitelné lidi po celém světě,“ řekl.

Většina z nich jsou „konzervativní křesťané,“ řekl Breggin s tím, že pochází z „progresivního židovského“ prostředí.

Breggin řekl, že „obnovení Ameriky“ je „jedinou nadějí pro Zemi“.

Podívejte se na rozhovor WND s Dr. Peterem Bregginem:

Již 25 let vám WND směle přináší novinky, na kterých opravdu záleží. Pokud oceňujete naše křesťanské novináře a jejich jedinečně pravdivé zpravodajství a analýzy, pomozte nám a staňte se WND Insider!

Reklama – příběh pokračuje níže

Pokud máte rádi WND, dostávejte novinky, na kterých vám nejvíce záleží, přímo do vaší schránky – ZDARMA!

POZNÁMKA REDAKCE: Minulý rok byli američtí lékaři, zdravotní sestry a záchranáři oslavováni jako hrdinové v první linii bojující s děsivou novou pandemií. Dnes, pod vedením Joea Bidena, jsou desítky tisíc těchto stejných hrdinů odsuzovány jako rebelové, konspirační teoretici, extrémisté a potenciální teroristé. Spolu s obrovským počtem policistů, hasičů, agentů pohraniční hlídky, Navy SEAL, pilotů, dispečerů letového provozu a bezpočtu dalších skutečně nezbytných Američanů jsou všichni považováni za tak nebezpečné, že by si zasloužili ukončení, jejich profesní a osobní životy se obrátily vzhůru nohama. kvůli jejich rozhodnutí nebýt injekčně otráveni experimentálními vakcínami COVID. Bidenův tyranský mandát hrozí ochromit americkou společnost – od vymáhání práva přes letecké společnosti až po komerční dodavatelské řetězce až po nemocnice. Už se to děje. Ale dobrá zpráva je, že obrovské množství „„VELKÉ AMERICKÉ POVSTÁNÍ: ,Nevyhovíme!“ Uchopení moci COVID-19 zažehne novou odvážnou éru národního vzdoru.“

Obsah vytvořený WND News Center je k dispozici pro opětovné zveřejnění zdarma kterémukoli oprávněnému vydavateli zpráv, který může poskytnout široké publikum. Chcete-li získat licencování našeho původního obsahu, kontaktujte prosím licensing@wndnewscenter.org .

ZDROJ

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Lubmoír Volný a provozuji web www.volnyblog.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi /nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: info@otevrisvoumysl.cz

Prohlašuji 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, 
umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám oobní údaje, které nám/mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zasílání newsletterů)


Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. V každém případě můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Přímý marketing skrz Facebook reklamu
Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Pokročilý marketing na základě souhlasu 

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

onebit.cz – hosting a doména webu
ONEsolution s.r.o. Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno Česká republika

Analytické nástroje

Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAProč používáme cookies?

Používáme soubory cookie prvních stran i třetích stran z několika důvodů. Některé soubory cookie jsou vyžadovány z technických důvodů, aby naše webové stránky fungovaly, a označujeme je jako „základní“ nebo „nezbytně nutné“ cookies. Jiné soubory cookie nám také umožňují sledovat a zaměřovat zájmy našich uživatelů, aby zlepšili zkušenosti na našich webových stránkách, popřípadě cílení našich reklam. Třetí strany poskytují soubory cookie prostřednictvím našich webových stránek pro účely analýzy a další účely.

Jaké cookies zaznamenáváme?

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace získané pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě na info@otevrisvoumysl.cz Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím pracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám/e vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich/mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 15.4.2019